varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-12-06

Stolta vinnare tog emot pris

I tisdags fick kommunrepresentanter ta emot LRF:s pris till Årets gröna kommun. Varbergs kommun fick utmärkelsen för höga betyg inom bland annat tillsyn, handläggningstider och bevarande av åkermark, och ett förhållningssätt som underlättar för landsbygdsföretagen.

- Det betyder jättemycket att man uppmärksammar vårt aktiva arbete med att skapa goda förutsättningar för företag på landsbygden, säger Ann-Charlotte Stenkil (M) som fick ta emot diplomet från Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Kommunen har en nära dialog med LRF som är en viktig aktör i samarbetet med lantbrukare och andra företag på landsbygden. Att LRF nu delar ut pris för goda resultat hjälper till att sätta fokus på den här typen av frågor, och det kan också leda till dialoger och benchmarking kommuner emellan, menar Ann-Charlotte.
- Det här är en utmärkelse som många vill ha och den sporrar oss att bli ännu bättre. Det är kul med pris, men det förpliktigar också.

Läs mer om utmärkelsen Årets gröna kommun här

På bilden, bakre raden: Harald Lagerstedt (C), Carl Bartler (kommundirektör), Jana Nilsson (S), Stefan Edlund (MP), Martin Andersson (Näringslivs- och destinationskontoret). Främre raden: Louise Wallmander (Näringslivs- och destinationskontoret), Cecilia Bengtsson (ordf LRF:s kommungrupp Varberg), Ann-Charlotte Stenkil (M), Eva Klang (S) och Per Nilsson (LRF:s kommungrupp Varberg).