Sök

2021-06-14

Stort behov av stöd- och kontaktfamiljer

Vi har nu flera barn och ungdomar i Varberg som söker en extra familj, så kallade stödfamiljer och kontaktfamiljer.

Det kan till exempel vara barn och ungdomar med funktionsnedsättning som vill ha miljöombyte och träffa andra eller där föräldrarna kan behöva avlastning. Andra barn och ungdomar kan av sociala eller medicinska skäl behöva en trygg familj att komma till då och då. Som kontakt-/stödfamilj tar ni emot ett barn i ert hem en helg i månaden eller mer. Är du intresserad? Då kan du läsa mer om vad det innebär och hitta kontaktuppgifter här: Bli stödfamilj/kontaktfamilj Här kan du läsa om aktuella uppdrag: Aktuella uppdrag bli stödfamilj/kontaktfamilj

ikon

Nyheter