Sök

2020-01-01

Stor vattenläcka i Varbergs kommun

Uppdaterad nyhet torsdag 2 januari kl 09:50. Arbetet med vattenläckan fortgår enligt plan. Förskolor och fritidsanläggningar hålls stängda torsdag den 2 januari, men beräknas i nuläget hålla öppet som vanligt på fredag. Det är fortfarande mycket viktigt att spara på vattnet.

Tack vare att vattenförbrukningen varit låg under det senaste dygnet är det fortfarande vatten i ledningarna. Vattenförsörjningen beräknas vara i normal drift under fredagen 3 januari.

På fredag planeras den kommunala verksamheten inom skola och fritid att öppna igen efter att ha hållits stängd under torsdagen. Beslut om detta fattas under torsdag eftermiddagen. Uppdaterad information kommer ges här.

Sedan läckan uppstod har VIVAB noga följt förbrukningen. Mätningarna visar tydligt att invånare och företag i Varberg följer uppmaningen om att spara på vattnet. Så länge alla hjälps åt att hålla vattenförbrukningen på en låg nivå kan vi behålla tillräcklig mängd vatten i våra ledningar utan att riskera problem med vattenkvaliteten.
Tack alla, för att ni är sparsamma!

Mer information ges på VIVAB:s hemsida: https://www.vivab.info/driftinformation/driftstorningar/stor-vattenlacka-i-varberg-var-sparsam-med-vattnet- Länk till annan webbplats.

Berörda områden

Läckan påverkar hela Varbergs kommun förutom Gunnarsjö, Skällinge, Åkulla, Sibbarp, Kungsäter och Karl Gustav. Läckan är lokaliserad och arbetet med att laga den pågår.

Ingen avstängning av vattnet!

Läckan lagas utan att vattnet behöver stängas av. Däremot behövs en fortsatt låg vattenförbrukning för att vattnet i ledningarna ska räcka.

Spara på vattnet

Alla uppmanas att fortsätta vara sparsamma med vattnet. Stäng kranar, undvik att duscha, bada, köra disk- och tvättmaskiner med mera tills läckan är lagad. Just nu har alla hushåll fortfarande vatten i kranen. Genom att fortsätta spara vatten hoppas vi kunna undvika att ledningsnätet blir tömt.

Uppmaningen till sparsamhet av dricksvattnet gäller även företag

Företag som bedriver verksamhet i Varbergs kommun uppmanas också att så långt som möjligt undvika vattenkrävande verksamhet tills vidare. Om vi kan hålla vattenförbrukningen på en låg nivå minimerar vi risken för att vattnet i ledningsnätet tar slut.

Vattentankar körs ut

Vattentankar har körts ut till äldreboenden och vårdverksamhet i förberedande syfte. 
I onsdags kväll kördes även tankar ut till tre platser i Varberg där allmänheten kan hämta dricksvatten om behov uppstår. Tankarna är placerade vid:

Sparbankshallen, Kattegattsvägen 26

Tofta bygdegård, Bygdegårdsvägen 2

Träslövs kyrka, Träslövsvägen 187

Ta med eget kärl, dunk eller hink för att hämta vatten med.

Uppdaterad information publiceras löpande på VIVAB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du blir utan vatten i kranen behöver det kokas

Läckan på vår huvudvattenledning kan göra att vattenledningarna blir utan tryck. Om du varit utan tryck i kranen och sedan får tillbaka vattnet behöver det kokas innan det används till mat och dryck. Vattnet ska kokas upp, men behöver inte koka någon längre tid. Läs mer om kokningsrekommendationer via länken från Livsmedelsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Så länge du har vatten i kranen behöver det inte kokas utan det är först när vattnet sedan kommer tillbaka som du behöver koka det innan det används till mat och dryck. Vattnet som hämtas i de vattentankar som vi kommer att ställa ut behöver inte kokas innan användning.

Verksamheter som påverkas

Som en följd av nyårsdagens vattenläcka håller flera av kommunens verksamheter stängt på torsdagen. Målet är att öppna igen som vanligt på fredag 3 januari.

Förskolor och fritidshem

Alla kommunens förskolor och fritidshem hålls stängda torsdagen den 2 januari. Så snart vi har information om fredagen uppdaterar vi denna information.

Idrottsanläggningar inklusive simhall och ishallar

Samtliga fritidsanläggningar, inklusive Veddige simhall, Varbergs ishall och Veddige ishall kommer att hållas stängda torsdagen den 2 januari. Så snart vi har information om fredagen uppdaterar vi denna information.

Bibliotek

Alla kommunens lokalbibliotek samt Kulturhuset Komedianten inklusive stadsbiblioteket har stängt torsdagen den 2 januari. Så snart vi har information om fredagen uppdaterar vi denna information.

Aktiv Senior Ljuspunkten

Seniorverksamheten på Ljuspunkten hålls stängd torsdagen den 2 januari. Så snart vi har information om fredagen uppdaterar vi denna information.

Därför håller vi stängt

Genom att stänga verksamheter bidrar vi till att spara på vattnet så det räcker längre för våra kommuninvånare. Vattenförsörjningen är viktig av flera skäl. Utan vatten fungerar inte toaletter och det blir svårt att laga mat. Det blir också svårt att sköta hygienen på ett bra sätt för både personal, barn och besökare.

När det råder vattenbrist är samhällsviktiga funktioner och särskilt utsatta grupper alltid prioriterade. Sedan läckan uppstod har vi arbetat för att verksamheter med äldre och sjuka först och främst ska ha tillräckligt med vatten. 

Om inget oförutsett inträffar planerar Varbergs kommun att öppna för normal verksamhet i morgon fredag 3 januari.