Sök

2020-12-04

Svar om framtiden för Veddige simhall dröjer något

Svarstiden för behovsanalysen för Veddige simhall förlängs, eftersom det behövs en bassängtömning för att få fram tillförlitliga uppgifter om renoveringskostnad.

Kultur- och fritidsförvaltningen har sedan tidigare fått uppdraget att göra en behovsanalys kring framtiden för Veddige simhall. Denna skulle redovisats för kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott under torsdagens sammanträde. Men förvaltningen har kommit fram till att det inte går att få fram tillförlitliga uppgifter om renoveringskostnad utan att göra en besiktning som kräver att bassängen töms på vatten.

Finns risker med att tömma bassängen

Bassängen i Veddige simhall kan inte tömmas på vatten utan längre avbrott i verksamheten. Dessutom innebär en bassängtömning en risk då tryckförändringar kan orsaka ytterligare skador på bassängens konstruktion. Den risken kan inte tas under tiden som Veddige simhall är kommunens enda badanläggning. Därför kommer besiktningen att göras först när den nya badanläggningen Pingvinen står klar hösten 2021.

Som en följd av detta föreslås nämnden att ge förvaltningen förlängd svarstid gällande behovsanalysen kring Veddige simhall. Arbetsutskottet föreslår att återrapporteringen i ärendet ska ske när besiktning har genomförts, men senast i december 2021. Kultur- och fritidsnämnden tar beslut i frågan vid sitt sammanträde den 17 december.