Sök

2020-12-29

Tack Varberg, för att ni håller ut!

Gott nytt år - med hopp om ett ljusare 2021

Två händer med gnistrande tomtebloss

Någon har beskrivit 2020 som året då vi alla förlorade något: ett jobb, sociala kontakter, närhet, ett fritidsintresse, vår frihet, i värsta fall en anhörig. Pandemin har inneburit en extrem utmaning för samhället. Samtidigt är den i högsta grad en kris som väger tungt på den enskildes axlar.

Det ser vi i vår egen organisation, där många av kommunens medarbetare nu är trötta efter exceptionella arbetsinsatser. Det ser vi också bland er kommuninvånare, där social distansering, isolering och längtan efter en normal tillvaro tar på allas krafter.

Men vi ser också fantastiskt många uttryck för mänsklig omtanke och godhet. I pandemins skugga har vi samarbetat mer, hjälpt varandra mer, tänkt på varandra mer. Fina insatser har gjorts av kommunens företag och näringsidkare, som har varit under enorm press och ändå: när Varbergs kommun i våras behövde hjälp svarade Varbergs företagare direkt och fyllde på våra förråd med både handsprit och munskydd. Vi har försökt ge lite tillbaka genom stöd och insatser i olika form.

Vi har också lärt oss enormt mycket. Under 2020 har ni kommuninvånare fått möta kommunen på helt nya sätt – digitalt och på avstånd. I en anda av att ställa om hellre än att ställa in har vi försökt hålla våra verksamheter och tjänster öppna och tillgängliga, även om det inneburit lämning av förskolebarnen på gården, digitalt nationaldagsfirande och samtal genom plexiglas.

2020 kommer för alltid att förknippas med en pandemi som utmanade allt det vi tagit för givet i livet. Vad 2021 för med sig vågar ingen sia om, men med en omfattande vaccinering växer hoppet om en efterlängtad ”vanlig” sommar. Och en sak vet vi. Hänger det på gemenskap, samarbetsvilja, empati och innovation, då har vi i Varbergs kommun alla möjligheter att fortsätta utvecklas!

Gott nytt år Varberg, och tack för att ni fortsätter hålla ut!

Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande

Carl Bartler, kommundirektör