Sök

2016-05-04

Trädlyckevägen blir säkrare

Trädlyckevägen ska nu bli säkrare

Nu startar arbetena med att göra Trädlyckevägen mer trafiksäker och bättre för gående, cyklister och bussresenärer i anslutning till det nya kvarteret vid Sankt Jörgens kyrkogård.

Med start i nästa vecka kommer vi att:

  • förbättra gång- och cykelvägen söder om Trädlyckevägen
  • rusta upp och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen

Under tiden arbetena pågår kommer cyklister och gående att ledas om. Södra körfältet kommer också att stängas av några dagar för ledningsarbeten.

I höst gör vi följande åtgärder:

  • nytt vänstersvängfält på Trädlyckevägen
  • ny gång- och cykelpassage över Trädlyckevägen
  • ny gång- och cykelväg till det nya kvarteret
  • ny gångväg som leder upp till naturområdet vid vattentornet
  • rusta upp och tillgänglighetsanpassa busshållplatsen

Följ projektet på www.varberg.se/tradlyckevagen