Sök

2021-04-06

Trädlyckevägen i fokus i arkitekttävling

Nu drar arkitekttävlingen Europan 16 igång, och Trädlyckevägen och dess närmaste omgivningar är ett av tävlingsområdena. På temat ”gestaltad livsmiljö” ska de tävlande ta fram idéer och förslag på hur området utmed vägen kan utvecklas till ett stadslivsstråk.

Det aktuella tävlingsområdet Trädlyckevägen och dess närmaste omgivningar är inringat med gult. Fotograf: LG-Foto.

Fotograf: LG-Foto.

Från Träslöv i östra Varberg sträcker sig Trädlyckevägen in mot stadskärnan. Vägen, som är en huvudled med mycket trafik, är utpekad i kommunens förtätningsstrategi som angelägen att utveckla till ett stadslivsstråk. I den internationella arkitekttävlingen Europan 16, finns Trädlyckevägen med som ett av 40 olika områden runt om i Europa som arkitekterna bjuds in att skissa på. Maria Söderlund, stadsarkitekt i Varberg, berättar:
- De tävlande har fram till september på sig att ta fram förslag på hur gatan och dess närområde kan utformas så att miljön blir både funktionell, trivsam och gestaltad på ett bra sätt. Det innebär att arkitekterna måste hitta en bra balans och blandning av bebyggelse, mötesplatser, trafik och grönytor.

Förväntningar på hållbar gestaltning

Idag ligger Trädlyckevägen som en barriär mellan olika bostadsområden. De grönområden som omger vägen är utsatta för buller och inte så trivsamma att vistas inom. Samtidigt finns det viktiga naturvärden som fungerar som ekosystemtjänster där, och dessa vill kommunen ta tillvara och förstärka.
- Vi vill se en genomtänkt och välgestaltad miljö där man förtätar med ny bebyggelse på rätt platser, så att de gröna värdena bevaras. Det handlar också om att omgestalta leden till ett stråk där möjligheten att gå, cykla och åka kollektivt stärks, samtidigt som det fortfarande ska fungera bra att ta sig med bil till stadskärnan, säger Maria.

Med omvandlingen vill kommunen också stärka Håstens torg som stadsdelstorg och möjliggöra för fler att ha ett välfungerande vardagsliv med service i området.
- För att underlätta en hållbar livsstil för fler, ser vi också gärna förslag på nya, innovativa mobilitetslösningar i kombination med utvecklad service kopplad till Håstens torg, berättar Maria.

Vad händer framåt?

De arkitekter som väljer att lämna förslag på utformning av Trädlyckevägen, får ta del av både underlagsmaterial och utgångspunkter i ett tävlingsprogram. De får också möjlighet att ”besöka” platsen digitalt och ställa frågor till projektteamet i Varberg. Under hösten kommer allmänheten att kunna ta del av de olika tävlingsförslagen. En utsedd jury kommer att bedöma bidragen och utse ett förstapris, ett andrapris och ett hedersomnämnande.

Vill du veta mer om den internationella arkitekttävlingen Europan? Kika gärna in på Europan Europas webbplats! Länk till annan webbplats.

ikon

Nyheter