Sök

2020-10-19

Träd tas ned i Societetsparken

Nu i vinter fäller Varbergs kommun en mängd sjuka träd i Societetsparken. Orsaken är att trädens dåliga skick kan utgöra en risk.

Det finns en hel del gamla, sjuka eller döda träd i Societetsparken – mestadels alm, lönn, bok och hästkastanj. Eftersom träden kan innebära en risk både för besökare i Spööökitetsparken och för de som promenerar eller cyklar utmed Strandgatans gång- och cykelväg kommer de att tas ned. Den främsta orsaken till trädens skick är torkan under 2018 och 2019, vilken har försvagat träden och skyndat på utvecklingen av olika sjukdomar.

Ersätts med nya
Av de cirka 25 träd som ska fällas vid lekplatsen planerar Varbergs kommun redan nu att ersätta dem med ett 30-tal nya. Dessutom behöver ytterligare ett antal stora träd inne i parken tas ned. Dessa träd kommer att ersättas i ett senare skede.

Bild på en trädstam med blå markering