Sök

2020-10-30

Trygghetsteamet övergår till Varbergs kommun

Från den förste november går trygghetsteamet över från Räddningstjänsten till Varbergs kommun.

Trygghetsteamet kommer ingå i socialförvaltningen.
Trygghetsteamet rycker ut vid larmanrop via trygghetslarm och om du har hjälp med hemtjänst på natten. All personal har erbjudits anställning inom trygghetsteamet på socialförvaltningen. Förändringen ska inte påverka omsorgstagarna.