Sök

2022-10-11

Tusentals resvanor undersöks via app

Nu vill vi uppmana kommuninvånare att delta i en undersökning om sitt vardagsresande - via en app. Resultatet blir ett viktigt planeringsunderlag.

Resvaneundersökningar är inget nytt men den här gången testar Varbergs kommun att göra det via en app. I mitten av oktober får 12 000 slumpmässigt utvalda Varbergsbor mellan 15-74 år en inbjudan att delta i en undersökning om sina resvanor. Ju fler som deltar desto bättre.

– Uppgifterna kommer att användas för att förstå hur Varbergsborna reser och hur vi kan planera trafiken hållbart så att den blir så bra som möjligt för alla som bor här. Vi vill självklart underlätta deras vardag, säger Max Wehlin, utvecklingsstrateg på Varbergs kommun.

Så går det till

Varberg är den första kommunen i Halland som använder appen Travelvu för en resvaneundersökning. Alla som vill får delta genom att ladda hem appen till sin mobil. Appen mäter hur deltagaren rör sig under dagen. I slutet av dagen öppnar man appen för att kontrollera att resorna är rätt registrerade. Vi vill gärna att man deltar under minst en vecka, men du får gärna vara med under hela undersökningsperioden.

– Vi är intresserade av alla resor, exempelvis hur du tar dig till och från jobbet, men också om du går, cyklar, kör bil eller åker kollektivt. Det blir en viktig grund för hur vi behöver utveckla trafiken, exempelvis i översiktsplanen, säger Max Wehlin.

Slutar spåra efteråt

Undersökningen pågår till och med den 30 oktober. All data behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning. Varbergs kommun får tillgång till data men kan inte se vem som har deltagit i undersökningen. När perioden är slut spåras inte resorna längre.

Vill du vara med?

Du når undersökningen genom att scanna QR-koden med din mobil och ladda ner appen alternativt använda länken nedan.

Varbergs kommun resvanor Länk till annan webbplats.

 

QR-kod till Resvaneundersökningen.

Scanna QR-kod till Resvaneundersökningen med din mobil.

Massiv hand med siffror

This survey is sponsored by The Pav project, financed by the North sea Programe and Region Halland.

logotyper