Sök

2022-12-16

Tvåårigt medborgarlöfte i Varberg

Varbergs kommun och polisen i Varberg arbetar aktivt för att öka tryggheten i kommunen. Idag, fredag, skrevs medborgarlöftet för 2023 och 2024 under av Ann-Charlotte Stenkil och Anders Wiss.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) och Anders Wiss, lokalpolisområdeschef, signerar medborgarlöftet.

Medborgarlöftet har polisen tillsammans med kommunen tagit fram, med utgångspunkt i den gemensamma lägesbilden och det som kommit fram i de medborgardialoger som genomförts under året. Resultatet är fem konkreta insatser för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Medborgarlöftet har skrivits under av Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande i kommunstyrelsen och Anders Wiss, lokalpolisområdeschef för polisen i Varberg. Nytt för i år är att löftet skrivs under för två år framåt, det vill säga 2023 och 2024.

Fortsatt samarbete för ökad trygghet

I samband med medborgardialogen framkom önskemål om ökad polisiär närvaro. Polisen kommer öka sin närvaro genom fotpatrullering.

– Det är viktigt för oss att lyssna på medborgarna för att öka känslan av trygghet. Därför kommer vi att öka vår synlighet på de platser som kommit fram i medborgardialogen, säger Anders Wiss.

Föreläsningar för högstadieelever

Ett annat löfte är att kommunen och polisen ska fortsätta samverka när det gäller föreläsningar om droger och straffrätt för elever i årskurs åtta och deras vårdnadshavare.

– Genom att skapa förutsättningar för polisen att möta dessa målgrupper kan vi bidra till att stärka ungdomars ställningstagande mot droger och öka medvetenheten om konsekvenserna av att begå brott. Dessutom får vårdnadshavare verktyg för att kunna förebygga kriminalitet bland unga, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Information om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Ett annat önskemål som framkom i medborgardialogen var att få information om det trygghetsskapande arbetet och hur medborgarna själva kan förebygga brott.

  • – Alla medborgare har ett samhällsansvar och kan förebygga brott. Därför vill vi höja medborgarnas kunskap om hur vi alla kan påverka upplevelsen av trygghet och att vi tillsammans kan ta ansvar för att minska brottslighet, säger Varbergs kommunpolis Ghadi Ghazale.

Förebyggande arbete mot trafikbrott och trafikolyckor bland unga

Polisen och kommunen ska gemensamt anordna en träff med fokus på A- och EPA-traktorer. Polisen kommer också att genomföra trafikkontroller och stärka vår samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT).

  • – Polisen får rapporter från medborgare om skadegörelser och trafikrelaterade händelser kopplat till motorfordon. Vi vill också tydliggöra att det är en nolltolerans mot alkohol och droger i trafiken. Målet med våra kontroller är att förebygga trafikbrott och trafikolyckor, säger Ghadi Ghazale.

Fördjupat arbete med att förebygga våld i nära relation

Våld i nära relationer är en prioriterad fråga även i detta medborgarlöfte och man har insett att det är viktigt att försöka hjälpa både brottsoffer och förövare. Under 2021 startades arbetet med att erbjuda våldsutövare hjälp att förändra sitt destruktiva beteende. Ungefär hälften av de tillfrågade har valt att ta emot hjälpen som erbjöds.

– Vårt mål är att fortsätta förhindra brott i nära relationer och framför allt mäns våld mot kvinnor. Det handlar om att skapa beteendeförändringar hos individer och att förändra normer, och är en viktig del av folkhälsoarbetet, säger Daniella Norrgård, folkhälsoutvecklare i Varberg.

Anders Wiss, lokalpolisområdeschef i Varberg och Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Anders Wiss, lokalpolisområdeschef i Varberg och Ann-Charlotte Stenkil (M), ordförande i kommunstyrelsen.