Sök

2021-02-10

Ung i Varberg startar digital mötesplats på Discord

I pandemins fotspår skapas nya sätt att hålla kontakten med varandra. Nu har Ung i Varberg startat en digital mötesplats för ungdomarna i kommunen.

Illustration som visar händer som sträcker sig mot discords logotyp och en ring med texten Ung i Varberg

Ung i Varberg är ett samlingsnamn för de kommunala verksamheter som riktar sig till unga i Varbergs kommun och består av ungdomsgårdarna, Muve, Idécentralen och Kulturskolan.

Ung i Varberg på Discord

Ung i Varbergs digitala mötesplats finns på plattformen Discord som är en välbesökt arena för dem som håller på med exempelvis gaming. På Ung i Varbergs digitala mötesplats kan unga i åldern 12-19 år komma och hänga online. Där finns chattkanaler för de olika ungdomsgårdarna men även chattkanaler för olika intresseområden. Här kan man chatta, prata, spela spel ihop eller dela tankar och intressen med andra, ett alternativ till att träffas på en ungdomsgård öga mot öga.

Det går också bra att ta kontakt med ungdomscoacherna på Discord och föreslå aktiviteter som innebär att man träffas fysiskt i en mindre grupp på ett smittsäkert sätt.

Mötesplatsen är öppen dygnet runt och personal finns på plats alla vardagar klockan 16.00 - 20.00. Ung i Varberg har satt upp tydliga regler för vad som gäller på mötesplatsen. Den som bryter mot reglerna riskerar att bli avstängd.

Ett komplement

Ungdomsgårdarna är sedan länge representerade på sociala medier så som Facebook, Instagram och Snapchat.

- Vi ser den nya digitala mötesplatsen på Discord som ett komplement till de fysiska mötesplatserna, som just nu har begränsad verksamhet med anledning av coronapandemin, säger Anna Nilsson enhetschef för Aktiv fritid.

Tanken är att mötesplatsen på Discord ska finnas kvar även efter pandemin.

- Ungdomarna är vana att umgås i på digitala plattformar, det känns bra att ungdomsverksamheten nu tagit ännu ett kliv in på den arenan, säger Anna Nilsson.

Vill du veta mer?

Ladda ned Ung i Varberg-appen eller gå till varberg.se/ungivarberg. Där du hittar information om Ung i Varberg på Discord samt kontaktinformation till alla verksamheterna.