Sök

2020-09-09

Upphandlingen avslutad - Varbergs kommuns badanläggningar ska drivas av Medley AB

Medley AB har fått uppdraget att driva kommunens bad- och simanläggningar, med start 1 januari 2021. Arbetet med att bedöma inkomna anbud är avslutat och på tisdagen 8 september tog kultur- och fritidsnämnden beslut om tilldelningen.

barn som plaskar i en bassäng

Uppdraget gäller i fem år med möjlighet till förlängning i längst två år till, och innefattar även gym och café, för de anläggningar som har det. Avtalet mellan Varbergs kommun och Medley AB beräknas skrivas under i september månad.

- Vi är glada att vi fick in två stycken kvalificerade anbud, eftersom det finns ganska få aktörer i Sverige som har musklerna att driva badverksamhet i den här storleken, säger Katarina Sundberg, förvaltningschef. Medley AB är dessutom en ledande aktör i bad- och friskvårdsbranschen och driver många kommunala badanläggningar.

Höga krav på leverantören

För att garantera att Varbergs kommuns badanläggningar även i fortsättningen ska hålla en god kvalitet och vara tillgängliga för såväl allmänhet som föreningar har det ställts höga krav i upphandlingen. Badavgifter och öppettider på anläggningarna kommer även fortsättningsvis att bestämmas av kultur- och fritidsnämnden.

- Erfarenhet från andra kommuner visar att en extern aktör kan driva badanläggningar mer kostnadseffektivt än kommunen själv. På det här viset kan vi erbjuda ett attraktivt badutbud och samtidigt göra den nödvändiga besparing som hela tiden varit målet, säger Katarina Sundberg.

Nya is- och simarenan Pingvinen öppnar i september 2021, och då är det Medley AB som står för driften av bad, gym och café, medan Varbergs kommun fortfarande kommer att driva ishallen.


Läs mer om ärendet:

Kultur- och fritidsnämnden tog beslut om framtiden för kommunens badanläggningar

Förvaltningens förslag: Framtiden för Veddige simhall och driften av kommunens badanläggningar Länk till annan webbplats.

Avgifter och öppettider för Pingvinen beslutade i nämnd Länk till annan webbplats.

Kommunen utreder extern drift av badanläggningar Länk till annan webbplats.