varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-12-05

Utredning av kommunens badanläggningar föreslås

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att förvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att driva kommunens bad- och simverksamhet i extern regi.

Bakgrunden är att kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att inför 2021 ta fram ett sparförslag på totalt 70 miljoner kronor. Hela kommunkoncernen ska bidra till besparingen. Därför gör kultur- och fritidsförvaltningen nu en ekonomisk kartläggning av sina verksamheter.

- Alla landets kommuner står inför stora utmaningar framöver, prognoserna varnar för vikande konjunktur och lägre skatteintäkter. Även om Varberg ligger förhållandevis bra till behöver vi redan nu hitta sätt att anpassa vår verksamhet till de nya ekonomiska förutsättningarna, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Arbetsutskottet föreslår utredning

Som en del i kartläggningen ser arbetsutskottet ett behov av att undersöka om drift av bad- och simverksamhet i annan regi skulle innebära en besparing. Arbetsutskottet vill även göra en risk- och konsekvensanalys av hur extern drift skulle påverka dem som besöker bad- och simverksamheten, dvs allmänhet, föreningar och skolelever. Utgångspunkten är att Varbergs kommun fortfarande ska äga anläggningen och även sköta teknisk drift.

- Vi behöver vara kreativa för att hitta sätt att bibehålla kvaliteten i vår verksamhet även under nya ekonomiska förutsättningar. En extern drift av våra badanläggningar skulle kunna vara en lösning. Vi vill att förvaltningen ska ta reda på om det finns pengar att spara och hur det skulle påverka dem som besöker badanläggningarna, säger Lena Språng.

Nämnden ger uppdraget att utreda

Beslutet att utreda driftsfrågan fattas av kultur- och fritidsnämnden först den 18 december. Ett beslut om huruvida driften ska läggas ut på en extern leverantör väntas tas av nämnden längre fram i vår.

Medarbetarna får jobba kvar

Om nämnden beslutar att bad- och simverksamheten ska läggas ut på en extern leverantör kommer det att bli en så kallad verksamhetsövergång. Det skulle innebära att alla som har en tillsvidareanställning på kommunens badanläggningar kommer ta med sig det anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången till den nya arbetsgivaren.