Sök

2022-12-19

Utvärdering av säsong med elspark- och elcyklar

Varbergs kommun har gjort en utvärdering av premiärsäsongen med elsparkcyklar. Det finns både plus och minus att ta hänsyn till inför nästa år.

En av vårens lokala nyheter var möjligheten att hyra elcyklar och elsparkcyklar i gaturummet. Efter att företaget Bird i november gav beskedet att lämna Varberg finns ett företag kvar lokalt - Tier - som har valt att plocka in alla sina cyklar över vintern.

Nu har kommunen gjort en utvärdering av hur det har fungerat under säsongen.

- Vi har kollat på inkomna synpunkter, tillgänglig statistik och fört dialog med uthyrningsföretagen för att skapa bättre förutsättningar inför nästa säsong, säger Patrik Skoglund, infrastruktursamordnare Varbergs kommun.

Slängda cyklar

Bland det som har varit mindre bra är klagomål på slängda cyklar, att det samlats många cyklar på vissa olägliga platser och att inkomna synpunkter inte åtgärdas tillräckligt snabbt, något hamn- och gatuförvaltningen vill styra upp inför kommande år. De positiva signalerna är att cyklarna har varit väl använda och uppskattade som transportmedel.

Markerade p-platser positivt

Enligt infrastruktursamordnaren har verksamheten fungerat bra i de områden som har markerade platser för cykelparkering, exempelvis i centrum och i hamnen.

- Där man är tvungen att parkera på markerade platser, annars fortsätter betalningen att ticka på, där ser vi heller inget problem med felparkerade cyklar, säger Patrik Skoglund och fortsätter:

- Eftersom vi ser ett behov av fler markerade parkeringsplatser, antingen via app, men även cykelställ och i vissa fall utmärkta i gatan, håller vi på att se över möjligheterna för detta. Men det kräver även ekonomiska förutsättningar, säger han.