varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-04-26

Vad händer i Brunnsparken?

Trafikverket gör nu kärnborrning i Brunnsparken för att få mer kunskap om bergets kvalitet. Borrningar pågår under cirka två veckor.

Borrning inför tunnelbygget i Brunnsparken

Under vecka 17 och 18, mellan den 24 april och 3 maj, kommer Trafikverket att borra i Brunnsparken, vilket medför ett visst buller. Borrningen är ett förberedande arbete för Varbergstunneln.

Arbetet sker på vardagar från cirka klockan 07:30 och avslutas senast klockan 19:00. Under arbetet kommer ett litet område i Brunnsparken att vara avspärrat med kravallstaket. Avspärrningen kommer inte att påverka trafiken.

Trafikverket kommer att borra ett smalt hål ned i marken och ta ut en lång kärna av berg. Detta gör de för att få mer kunskap om bergets kvalitet och vilken bergart som finns i området. De kommer också att mäta hur mycket vatten som släpps igenom sprickor i berget.

Projekt Varbergstunneln