Sök

2022-09-01

Varberg är Hallands bästa friluftskommun

Kommunerna har en viktig roll för friluftslivet. Den årliga undersökningen Sveriges Friluftskommun visar att Varbergs kommun är bäst i Halland på att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv med allemansrätten som grund.

Kommunerna har en central roll att utveckla friluftslivet för befolkningen, för att bidra till hälsa och välbefinnande. För att uppmärksamma och stimulera kommunernas arbete med friluftsliv delar Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Svenskt Friluftsliv årligen ut pris till Sveriges friluftskommun. Bland Hallands sex kommuner hamnar Varberg i topp 2022.

- Det är glädjande att få ett kvitto på att vårt arbete kring dessa frågor ger resultat. Friluftsliv är ju ett paraplybegrepp för många olika aktiviteter och anledningar för människor att vistas i den fria luften. Det är ett viktigt arbete där vi inom kommunen behöver jobba gemensamt, säger Sebastian Larsson, friluftskoordinator på kultur- och fritidsförvaltningen.

Siktar högre

Inom kommunkoncernen finns många förvaltningar och bolag som på olika sätt arbetar för att främja friluftsliv.

Sebastian Larsson framför pumptrackbana.

Sebastian Larsson

Sebastian Larsson tycker att det märks att allt eftersom samarbetet över förvaltningsgränserna har förbättrats har kommunen också blivit bättre på att möjliggöra mer och bättre friluftsliv. Och det kan bli ännu bättre, menar han:

- Vi har fantastiska förutsättningar i Varberg, och jag tror vi har potentialen att på sikt bli en av de bästa kommunerna i Sverige på friluftsliv. Nästa steg för att nå ännu högre i rankingen är att tydliggöra våra gemensamma mål.

Om undersökningen Sveriges friluftskommun 2022

Undersökningen baseras på en enkät som kommunerna själva fått svara på. Enkätundersökningen genomförs årligen, och målet är att över tid mäta kommunernas arbete som bidrar till att uppnå de nationella friluftslivspolitiska målen (se nedan).

Totalt har 212 av Sveriges 290 kommuner fullföljt hela enkäten i årets undersökning. En kommun kunde få maximalt 34 poäng i undersökningen. Varbergs kommun fick 28,5 poäng och rankas som 46 i landet.

Hela rapporten med resultaten från undersökningen kan hittas på Naturvårdsverkets webbsida. Länk till annan webbplats.

Det övergripande målet för politiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

De tio nationella friluftslivspolitiska målen är:

  1. Tillgänglig natur för alla
  2. Starkt engagemang och samverkan
  3. Allemansrätten
  4. Tillgång till natur för friluftsliv
  5. Attraktiv tätortsnära natur
  6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
  7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
  8. Ett rikt friluftsliv i skolan
  9. Friluftsliv för god folkhälsa
  10. God kunskap om friluftslivet

Läs mer på Sveriges friluftlivsmål (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.