varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-10-10

Varberg fortsatt stark skolkommun

Varberg är en stark skolkommun. Det visar Skolverkets senaste statistik över slutbetygen för de elever som avslutade årskurs 9 våren 2019. Bland annat ökar andelen elever med gymnasiebehörighet för andra året i rad och elevernas genomsnittliga meritvärde når sin högsta siffra på 10 år.

Johan Berntsson

Det går bra för eleverna i Varbergs kommun. Enligt de senaste siffrorna från Skolverket ökar andelen med gymnasiebehörighet för andra året i rad och landar på 88,7 procent. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen uppgår till 82,6 och det genomsnittliga meritvärdet landar på 233, vilket är den högsta siffran på 10 år.
Johan Berntsson är grundskolechef i Varbergs kommun.
- Vi har en positiv trend med goda betygsresultat i Varberg. Fler elever når gymnasiebehörighet i år, meritvärdet ökar och det är ett resultat av vi har kompetenta lärare som kan möta våra elever och deras behov, säger Johan Berntsson.

Likvärdighet för ett hållbart lärande
Gemensamma satsningar på kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap och didaktisk kompetens visar sig vara framgångsfaktorer i att höja grundskolornas kvalitet i undervisningen och i förlängningen skolresultaten.
Maria Wirén som är utvecklingschef på förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg förklarar varför.
- Det finns en samsyn och delaktighet i hela organisationen som gör att satsningarna på skolan är hållbara över längre tid. Det är satsningar som möter eleverna och deras behov och som tar avstamp i analysen av måluppfyllelsen, avslutar Maria Wirén.