Sök

2022-10-03

Varberg genomför Lupp 2022 – en enkätundersökning om och för unga

Hur ser livet ut för unga i Varberg? Vad hoppas unga varbergare på och hur ser de på sin framtid? Det är frågor vi vill få svar på i Lupp-enkäten som kommer att genomföras i Varberg under oktober-november 2022.

Tre ungdomar som tittar i sina mobiler

Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som kommer att erbjudas alla elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i Varbergs kommun. De kommer att svara på frågor om skola, hälsa, trygghet och fritidsvanor men även frågor om deras livssituation, syn på demokrati, delaktighet och framtid.

Varberg vill vara en kommun där unga inspireras att uppnå sina drömmar. Att arbeta med ungas delaktighet är en viktig fråga för kommunen och för det krävs kunskap om deras livssituation. Enkäten är alltså ett redskap för delaktighet och inflytande i enlighet med FN:s barnkonvention, där resultatet utgör ett underlag för de beslut och aktiviteter som tas i kommunen.

Enkätundersökningen genomförs var fjärde år. Läs mer om Lupp och resultatet från den senaste undersökningen 2018. Här kommer resultatet från årets undersökning att presenteras under första kvartalet 2023, varberg.se/lupp.