varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2021-02-05

Varbergs kommun återupptar fritidsaktiviteter för gymnasieungdomar

Den 4 februari meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla stängt verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig. Men nu undantas även idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter riktade till gymnasieungdomar. Varbergs kommun kommer att återuppta aktiviteter för denna grupp successivt från och med måndag 8 februari.

Sedan två veckor har Varbergs kommun successivt återupptagit aktiviteterna för barn upp till högstadieåldern enligt tidigare rekommendation. Under torsdagen meddelade regeringen att de utökar undantaget så att det även omfattar ungdomar i gymnasieåldern, födda 2002 eller senare.

Med anledning av detta samrådde Varbergs kommun med övriga hallandskommuner, Länsstyrelsen samt Region Halland under torsdagen och fredagen. Nu har kommunerna enats om en inriktning för att öppna upp successivt enligt regeringens rekommendation - men efter lokala förutsättningar.

Det formella beslutet om att öppna upp aktiviteter för gymnasieungdomar beräknas fattas av kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Språng under fredagskvällen eller lördagen.

Beslutet innebär att kommunens idrottsanläggningar kommer att öppnas för föreningsdriven träning för äldre ungdomar från och med den 8 februari. Det innebär också att Kulturskolan och den kommunala ungdomsverksamheten kan börja planera för att återuppta undervisning och aktiviteter för äldre ungdomar.

I övrigt innebär regeringens besked att Varbergs kommun fortsätter hålla stängt kultur- och fritidsverksamheter för vuxna. Biblioteken erbjuder dock begränsad service och utomhusanläggningarna är fortsatt öppna för föreningsdriven träning.

Mer information finns på www.varberg.se/coronalänk till annan webbplats