varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-11-20

Varbergs kommun får 10 miljoner kronor i byggbonus

199 av landets 290 kommuner får i år del av regeringens byggbonus. Boverket har meddelat vilka kommuner som har beviljats regeringens byggbonus på 1,8 miljarder kronor. Varberg tilldelas över 10 miljoner kronor för sina 396 byggda bostäder.

Varbergs kommun har även i år fått ta del av regeringens byggbonus. I år tilldelas kommunen 10,2 miljoner kronor för sina 396 byggda bostäder under perioden 31 juli 2016 till 1 augusti 2017.

Den statliga byggbonusen är ett bidrag som regeringen fattade beslut om i april 2016 och som först betalades ut förra året då 1,85 miljarder kronor beviljades till 111 kommuner. Under 2016 fick Varbergs kommun 11 miljoner kronor.

Intresset för statens stöd till bostadsbyggande har ökat kraftigt, från 114 kommuner som ansökte 2016, till 204 kommuner 2017. Det är nästan dubbelt så många jämfört med förra året. Av de sökande får 199 kommuner runt om i landet dela på cirka 1,8 miljarder kronor i stöd till ökat bostadsbyggande. För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunbonusen kommer fortsättningsvis betalas ut med 1,3 miljarder kronor årligen till de kommuner som ansöker om bidraget och uppfyller de krav som ställs.

Kontaktuppgifter

Anna Lund, planeringsstrateg, samhällsutvecklingskontoret
Varbergs kommun
Mobiltelefon: 070-869 82 29
E-post: anna.lund1@varberg.se