Sök

2022-07-17

Varbergs kommun inför en ny säker väg för visselblåsare

Nu inför Varbergs kommun en funktion för visselblåsare. Tjänsten kan användas av personer som har, eller har haft, en arbetsrelation till Varbergs kommun och innebär en möjlighet att på anonym väg att slå larm vid misstanke om oegentligheter eller missförhållanden.

Ikon - visselpipa

Från och med 17 juli är alla offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda skyldiga att ha en visselblåsarfunktion. Detta regleras i den nya visselblåsarlagen som ger personer med en arbetsrelation till en organisation eller ett företag skydd vid visselblåsning.

Larma vid oegentligheter eller missförhållanden

Syftet med den nya visselblåsarfunktionen är att kommunens medarbetare och andra som har en arbetsrelation till Varbergs kommun anonymt ska kunna larma vid misstanke om exempelvis mutor, bedrägeri, stöld, jäv eller grov diskriminering.

– Om det skulle förekomma oegentligheter eller missförhållanden inom vår organisation är det förstås angeläget att vi får kännedom om detta på ett sätt som erbjuder anonymitet för den som anmäler, säger Björn Linder, personaldirektör.

Skyddad av sekretess

Personer som har, eller har haft, en arbetsrelation till Varbergs kommun är skyddade av sekretess (exempelvis medarbetare, före detta medarbete, personer som söker jobb i kommunen, praktikanter och konsulter). Den nya lagen innebär även att det blir förbjudet för arbetsgivare att vidta någon form av repressalie mot den som visselblåser.

När ska tjänsten inte användas?

Visselblåsartjänsten är inte till för att lämna generella synpunkter eller klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs. Dessa frågor tas istället emot av kommunens kontaktcenter, Varberg direkt.

Det är heller ingen kanal där medarbetare kan förmedla mer allmänna synpunkter på Varbergs kommun som arbetsgivare (exempelvis kring lönesättning eller verksamhetsplanering).

Ett externt företag är mottagare

Varbergs kommun har anlitat företaget Qnister för att ta emot visselblåsarrapporter. Mer information och länk till visselblåsarfunktionen finns här på varberg.se: Visselblåsning i Varbergs kommun