varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-12-09

Varbergs kommun satsar vidare på demensteam

Socialförvaltningens projekt med Resursteam demens införs som permanent verksamhet. Det är en del av satsningen på att utveckla vård och omsorg för personer med demenssjukdom.

Resursteamet är ett nav i kunskapsspridning, lärande och samverkan för de som arbetar inom vård och omsorg med personer med demenssjukdom. Det är ett specialistteam bestående av demenssamordnare, sjuksköterska, undersköterska och handledare.

Teamet får nu möjligheten att fortsätta utveckla vård och omsorg genom att till exempel finnas som ett stöd för personalen och arbeta med kompetens- och kvalitetsutveckling, säger Ann Thomson Ahlbom, som är chef för teamet.

Resursteam demens kommer även vara delaktiga vid uppstarten av det nya särskilda boendet i Träslöv. Teamet införs som permanent verksamhet förste januari.