Sök

2020-11-18

Varbergs kommuns budget för 2021 beslutad

För ett hållbart Varberg – det är titeln på Alliansens förslag på kommunbudget som klubbades igenom av kommunfullmäktige igår kväll, den 17 november. Bakom allt arbete med budgeten ligger kommunens styrmodell med vision mål och inriktning till grund.

Här kan du läsa budget 2021 och plan 2022-2025. Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Varberg växer så det knakar och med det växer också invånarnas efterfrågan och behov av kommunens service. Tre nya förskolor, ett nytt särskilt boende i Träslöv, en utbyggd och uppfräschad räddningsstation och en sprillans ny simhall är bara några av de investeringar som finns med i planen för 2021. Och blickar vi längre fram finns en rad andra projekt som planeras att genomföras de närmsta åren. Allt för kommuninvånarnas nytta.

- Alliansens budget ger goda förutsättningar för en fortsatt god och hållbar utveckling i hela kommunen. Det känns mycket bra, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

En omvärld som påverkar

Det finns många faktorer i vår omvärld som påverkar Varbergs ekonomi. Den pågående pandemin härjar till exempel inte utan konsekvenser för kommunen. Vi är inne i en lågkonjunktur som både kommit snabbare och förstärkts av pandemin. Det innebär minskad sysselsättning och skatteintäkter som inte ökar i samma takt som tidigare. Det finns också en utmaning i demografin, där fler barn och äldre som är i behov av insatser från kommunen, ökar mer än den förvärvsarbetande delen av befolkningen.

Oförändrad kommunalskatt

Kommunens intäkter kommer till största del från kommunalskatten. Den fastlås för 10 året i rad till 20:33 procent. Den pågående pandemin gör dock att osäkerheten i bedömningen av skatteintäkterna är ovanligt stor.

Prioriteringar och satsningar

I budgeten finns även särskilda prioriteringar om nära 58 miljoner kronor för perioden 2021–2025. Här ingår bland annat fler platser i särskilt boende samt satsningar på arbetsmarknadsinsatser. Dessutom sker fortsatta satsningar på digitalisering för att kunna utveckla välfärdstjänsterna och hantera framtida personalförsörjning.

Till sist

Budget 2021 är upprättad i enlighet med de riktlinjer för god ekonomisk hushållning och de finansiella mål som kommunfullmäktige har antagit. På detta sätt har kommunen en fortsatt god ekonomi och klarar att genomföra de investeringar som krävs i en växande kommun.

Inom kort kan du hämta en tryckt version av budget 2021 på ditt lokala bibliotek.

Mer om budgetarbetet och kommunens ekonomi

Till sidan om budget och budgetarbetet

Äldre artiklar om kommunens ekonomi

Överskott i prognosen men samtidigt görs förändringar, hur hänger det ihop?

Nu träffas politiken för att diskutera budget 2021