Sök

2021-06-16

Varbergs kommuns första hållbarhetsbokslut klubbat av fullmäktige

Igår kväll antogs Varbergs kommuns första hållbarhetsbokslut av fullmäktige. Ett årligt bokslut över hållbarhetsarbetet skapar ökad tydlighet och gör det enklare att följa kommunens arbete mot ett hållbart samhälle.

Varbergs kommuns hållbarhetsmål 2017-2025 Pdf, 14.2 MB. är tätt knutna till Agenda 2030 och inkluderar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Införandet av ett årligt hållbarhetsbokslut innebär både ett tydligare arbetssätt för organisationen och en ökad möjlighet för den som vill följa kommunens arbete mot målen.

- Ett årligt hållbarhetsbokslut är ett viktigt verktyg för de kliv framåt som vi, i likhet med andra kommuner, nu behöver ta. Vårt första bokslut lyfter fram många satsningar och insatser av engagerade medarbetare som gör stor skillnad. Samtidigt ser vi områden där vi kan och ska bli bättre, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

Hållbarhetsbokslutet för 2020 visar att kommunen övergripande är på väg mot måluppfyllelse och att resultatutvecklingen i stort går enligt plan. Ett första urval av nyckeltal har tagits fram, följts upp och analyserats. Allra bäst går arbetet inom målet ”Varberg är föregångare inom förnybar och återvunnen energiproduktion”, medan det finns mycket kvar att göra inom det mål som handlar om att minska förekomsten av gifter i ekosystemen. Totalt inkluderar hållbarhetsbokslutet 13 olika delmål och ett antal uppmätta nyckeltal. Se hela dokumentet: Varbergs kommuns hållbarhetsbokslut 2020 Pdf, 1.1 MB..

Från insikter till åtgärder

Arbetet med hållbarhetsbokslutet kommer att utvecklas årligen och är en del av ett nytt arbetssätt i kommunens kraftsamling mot ett hållbart samhälle, inom den egna organisationen och på sikt även tillsammans med andra. Nästa steg blir att säkerställa att insikterna i årets bokslut översätts till konkreta åtgärder som leder till förbättrade resultat framöver. Kommunens hållbarhetsstrateg Sofie Nilsson lyfter fram just samarbete som en nyckelfaktor för att man ska lyckas med detta:

- Vi behöver bli ännu vassare på att jobba tillsammans inom vår organisation, men också på att utveckla nya samarbetsformer med andra. Det behövs samverkan mellan politiker, företag, forskare, tjänstepersoner, organisationer och invånare. Utmaningen är global och behöver lösas gemensamt.

Tidigare år har kommunens arbete inom hållbarhet redovisats i kommunens årsredovisning.

ikon

Nyheter