Sök

2021-02-15

Varbergs kommuns rutiner vid vaccination av chefer

I media skrivs om chefer som gått före i kön vid vaccination mot covid-19. I Varbergs kommun är vi noga med att det bara är chefer, som jobbar inom vården, som vaccineras och i slutet av en vaccinationsdag kan bli aktuella för att ta emot överblivna doser.

Den här texten har uppdaterats eftersom tidigare information gav en missvisande beskrivning av ”vårdnära” personal och vaccindosers hållbarhet.

 

11 chefer på särskilda boenden, äldreboenden, kategoriserades inledningsvis som vårdnära* enligt direktiv från Region Halland. Det handlar om chefer som regelbundet är uppe på avdelningarna och säkerställer till exempel grundläggande hygienrutiner i verksamheten. Detta nära ledarskap innebär att de är nära både personal och kunder och därmed kan utsätta de äldre för en risk.

Vi har utöver detta vaccinerat fem enhetschefer inom hemtjänst respektive hälso- och sjukvård med överblivna doser. I slutet av varje vaccinationsdag görs ett noggrant arbete med att hitta personal som kan vaccineras för att inga doser ska bli slängda. Det handlar om få doser av Phizer/Biontechs vaccin, som redan är uppdragna i sprutor och som måste användas inom sex timmar. Ett fantastiskt arbete, som innebär att våra sjuksköterskor kan få arbeta övertid och leta runt i organisationen bland vårdnära personal för att inte behöva kassera vaccindoser.

Inga högre eller administrativa chefer har vaccinerats, vare sig planerat eller med överblivna doser, alla tillhör första linjens chefer.

*vårdnära har senare (11 februari) definierats som personal som har fysisk direktkontakt med eller arbetar inom 1,5 meter från kunden.

Uppdaterad: 16 februari 2021