Sök

2021-08-19

Varbergs kommun svarar Arbetsmiljöverket om riskbedömning och trängsel i skolorna

Förskole- och grundskoleförvaltningen har under pandemin följt riktlinjer och rekommendationer från tre instanser, samt gjort riskbedömningar och vidtagit relevanta åtgärder. Det blir svaret på Arbetsmiljöverkets underrättelse om ett ärende som öppnats med anledning av identifierade arbetsmiljörisker.

Förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun har under torsdagen lämnat sitt svar på den underrättelse som Arbetsmiljöverket skickade tidigare i år angående krav på åtgärder från förvaltningen. Det gäller kompletterande riskbedömningar för att förebygga och undanröja risken att personal eller elever i grundskolan blir smittade av covid-19.

- Grundbudskapet i vårt svar är att vi under hela pandemin har lutat oss mot information och stöd från Folkhälsomyndigheten, Skolverket och det regionala smittskyddet, och gjort stora ansträngningar för att följa rekommendationer från dessa tre instanser, säger Carina Uvenfeldt, förvaltningschef för förskole- och grundskoleförvaltningen.

Undvika situationer av trängsel

Uppdraget har varit att så långt det är möjligt, utifrån lokala förutsättningar, undvika situationer av trängsel. Det viktigaste verktyget har varit, och är fortfarande, att genom samtal med eleverna skapa förståelse för vikten av hygien samt att hålla avstånd.

- Rektor på varje enskild skola gör kontinuerligt en riskbedömning för att skapa en säker arbetsmiljö för såväl elever som medarbetare, förklarar Carina Uvenfeldt.

- Olika åtgärder har vidtagits på skolorna under tiden för pandemin. Bland annat har det skapats separata in- och utgångar i matsal och kapprum. Lunch och mellanmål har ätits utomhus i den mån det varit möjligt, och matsal har inrättats i klassrum och ytterligare lokaler för att undvika trängsel. Dessutom har mattider förlängts, säger grundskolechef Johan Berntsson

Förutom uppmaningar till vårdnadshavare och elever att följa myndigheternas rekommendationer om att till exempel stanna hemma och testa sig vid symtom har rektorer begränsat kontakter mellan elever genom att uppmana till att umgås endast klass- eller gruppvis.

Att hålla två meters avstånd är inte rimligt i denna typ av verksamhet. Förskole- och grundskoleförvaltningen kan konstatera att varken Folkhälsomyndigheten, Skolverket eller det regionala smittskyddet formulerar smittskyddsåtgärden om avstånd på två meter, utan rekommenderar arbetsgivare att göra vad som är möjligt för att öka avstånd och minska trängsel.

Förändrat läge

Det går dessutom att konstatera att läget har förändrats sedan slutet av april 2021, när Arbetsmiljöverkets inspektion gjordes. Smittspridning i Varbergs kommun är lägre än vad den var i april. Till detta kommer ett omfattande nationellt vaccinationsprogram som innebär att en stor del av verksamhetens medarbetare i slutet av augusti 2021 kommer att ha ett vaccinationsskydd.