Sök

2021-06-07

Varbergs kommun tar ställning mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en av våra största samhällsutmaningar. Som Varbergs största arbetsgivare tar kommunen nu tydligt ställning i frågan och inleder ett prioriterat arbete för att uppmärksamma, motverka och förebygga våld i nära relationer hos kommunens medarbetare. – Det här är ett viktigt och självklart ställningstagande. Det är samtidigt ett ställningstagande som kräver mod, kunskap och engagemang, säger Carl Bartler, kommundirektör i Varbergs kommun.

Mer än var femte person utsatt

Våld i nära relationer är ett utbrett samhälls- och folkhälsoproblem. Det är också en kränkning av mänskliga rättigheter enligt FN:s konvention. Mer än var femte person har någon gång varit utsatt för våld av sin partner. Majoriteten av de som utsätts för våld i en partnerrelation är kvinnor och förövaren är oftast en man, men våld förekommer även i samkönade relationer och från kvinna till man. Cirka två barn i varje klass lever i familjer med våld i nära relation.

Vi måste våga fråga

Våld, hot om våld och tvång i nära relationer är inte acceptabelt. Som Varbergs största arbetsgivare med 5 000 medarbetare vill kommunen vända blicken inåt och syna oss själva för att rusta oss att upptäcka, motverka och förebygga våld i nära relationer hos våra medarbetare. Vi måste vara modiga, bryta tystnaden och våga fråga. Hur kan vi på vår arbetsplats hjälpa och öka tryggheten för den som är utsatt?

– Våld i nära relationer är ett allvarligt problem. Det krävs kunskap för att synliggöra, motverka och förebygga problematiken samt få till en attitydförändring, men också en tydlig anvisning för hur vi ska agera för att möta människan som utsatts för våld i en nära relation. Vi har bestämt oss för att ta vårt samhällsansvar som kommun. Vårt arbete har ett tydligt arbetsgivarperspektiv med målet att bidra till ett viktigt nationellt jämställdhetspolitiskt mål. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra, säger kommundirektör Carl Bartler.

Så ska vi bli bättre

Nu startar ett intensivt arbete för att öka kunskapen om våld i nära relationer och ge konkret stöd till chefer, medarbetare och fackliga representanter. Obligatoriska fördjupningsutbildningar ska genomföras kontinuerligt till stödfunktioner inom HR, företagshälsa och berörda enheter inom socialförvaltningen. Arbetet inom kommunen ska samordnas i syfte att motverka, förebygga och utveckla kommunövergripande insatser för våldsutsatta medarbetare.

Om du vill veta mer om hur vi som arbetsgivare arbetar med våld i nära relationer kontakta suzanna.klang@varberg.se, HR-strateg, Kommunstyrelsens förvaltning.


På varberg.se kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få och vem du kan kontakta om du eller någon du känner har blivit utsatt för eller bevittnat våld eller hot om våld. Våld i nära relationer