varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-10-11

Varbergs kommun testar broar och viadukter

Nu startar ett arbete med provtagning på broar och viadukter. Det innebär att flera gatuarbeten kommer att pågå samtidigt, detta för att kunna korta ned arbetstiden för provtagningarna.

Kartbild

Med start under vecka 42 kommer Varbergs kommun att utföra provtagningar på några av de broar och viadukter som kommunen är ansvarig för. Det görs för att säkerhetsställa skicket på broarna/viadukterna och i god tid se om det finns behov av åtgärder för att förlänga dess livslängd.

Ett flertal platser
Provtagning kommer att ske på 18 platser, på följande vägar: Österleden, Trädlyckevägen, Äckregårdsvägen, Västkustvägen, Apelviksleden, Södra vägen och Lindbergsvägen, mellan vecka 42 och 44. Uppskattad arbetstid per bro/viadukt beräknas till cirka tre arbetsdagar, men tiden kan variera mellan de olika broarna. Arbetet innebär att vi stänger av gatan, skär hål i asfalten, utför provtagningarna och sedan återställer gatan. Dessa arbeten kommer att utföras på flera platser samtidigt för att korta ner tiden för provtagningarna.

De olika vägarna förbi arbetsplatserna kommer inte att stängas av helt, på de flesta platser kommer trafik kunna passera i båda riktningar samtidigt men på några av platserna används trafikljus för att reglera trafiken.