varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-11-10

Varbergs kommun visar vägen inom e-handel och upphandling

Varbergs kommun har de senaste åren tagit stora kliv framåt inom e-handel och upphandling, och det har gett goda resultat. Att ”göra en varbergare” börjar bli ett begrepp bland andra kommuner och vi tar emot många studiebesök, berättar upphandlingschef Christine Källner.

Vad betyder det då att ”göra en varbergare”? Christine Källner förklarar närmare:

- Vi har tagit ett helhetsgrepp om inköpsprocessen och kopplar ihop verktyg för upphandling, inköp och fakturering med vårt ekonomisystem till en fungerande helhet som vi benämner E-handel.

Bland landets främsta inom upphandling
På upphandlingssidan är Varbergs kommun först i Sverige med att ha kompletta elektroniska formulär och dokument för alla typer av upphandlingar. Avtalstroheten i kommunens organisation har ökat från 82 procent 2013 till 91 procent i år. Christine Källner förklarar varför avtalstroheten är viktig:

- Varbergsborna ska kunna vara trygga med att skattepengarna går till regelrätt upphandlade leverantörer. Våra upphandlingar främjar konkurrensen och villkoren för små och medelstora företag, samtidigt som kommunen tar ansvar för social hänsyn, hållbarhet, kvalitet och kända avtalsvillkor. Vi försöker också underlätta för leverantörer genom att använda enhetliga förfrågningsunderlag som de kan känna igen. Kommunen ska vara en professionell och attraktiv avtalspart, där spelar vår policy och våra riktlinjer en viktig roll. Våra upphandlingar ska både underlätta för våra partner i näringslivet och borga för att vi handlar för medborgarnas bästa.

E-handel – en vinst på alla plan
Att kommunen också kommit långt med sin e-handel bidrar inte bara till en hållbar miljö utan sparar kostnader och tid, vilket förstås gynnar både personal, leverantörer och kommuninvånare. Med ett  helt
automatiserat flöde från beställning till faktura blir hela processen säkrare och snabbare för alla parter.

- Vår personal behöver inte lämna sin arbetsplats utan kan beställa via datorn och får mer tid till att syssla med sin kärnverksamhet, vilket ju skapar mer värde för våra invånare, konstaterar Christine Källner.
Hon berättar att över 90 procent av kommunens leverantörer är anslutna till e-handelssystemet och över 90 procent av de fakturor som kommer in till kommunen är e-fakturor.

- Vi har helt enkelt fått till det, säger Christine Källner. Ett tydligt kvitto på detta är att upphandlingsmyndigheten nu vill använda Varberg som referenskommun för hur man inför och inspirerar till e-handel.