Sök

2021-10-15

Varberg värnar demokratin

Ett 100-tal samlades vid Hallarna i Halmstad när Demokratistugan nådde Halland. Invigningen fylldes med tal, dans, dikt, panelsamtal och gemensam underskrift av demokratideklarationen, där kommunfullmäktiges ordförande Gösta Bergenheim skrev under Varbergs deklaration. Länge leve demokratin!

Gösta Bergenheim signerar demokratideklarationen i närvaro av demokratiambassadören Rosaline Marbinah. Foto: Fanny Sävenek, Länssstyrelsen Halland

Kommunfullmäktiges ordförande Gösta Bergenheim signerar demokratideklarationen i närvaro av demokratiambassadören Rosaline Marbinah. Foto: Fanny Sävenek, Länsstyrelsen Halland

I år firar Sveriges demokrati 100 år! Det firas bland annat genom att Demokratistugan turnerar runt i landet. Denna helg landar den i Halland vid Hallarna utanför Halmstad och där samlades idag alla fullmäktigeordföranden för att signera varsin demokratideklaration.

För att höja kunskapen kring demokratin har regeringen gett kommittén Demokratin 100 år i uppdrag att planera, samordna och genomföra olika aktiviteter och insatser under 2018-2021 och ett initiativ som då tagits fram är just Demokratistugan.

I fyra dagar kan du ta del av ett fullspäckat schema på tema demokrati med aktiviteter som passar alla åldrar. Välkommen till Hallarna eller var med och fira demokratin på andra ställen i länet.

Se hela programmet för Demokratistugan på Länsstyrelsens hemsida:
lansstyrelsen.se/halland. Länk till annan webbplats.

Vår demokratideklaration

Demokratideklarationen står för en stark demokrati och syftet med den är att uppmuntra fler aktörer att stödja demokratin som styrelseskick, ta en tydlig ställning och arbeta för att stärka demokratin.

Här nedan ser du hur vi i kommunen jobbar för att stärka demokratin utöver vår ordinarie verksamhet:

Våra interna åtaganden

 • Visionen Västkustens kreativa mittpunkt och vår kultur är ledstjärnan
 • Medarbetarwebb där alla på samma villkor får komma till tals.
 • Alla medarbetare medverkar i verksamhetsplaneringen.
 • Vi arbetar för ett gott och inkluderande arbetsklimat.
 • Socialförvaltningen driver ett utvecklingsarbete som handlar om tillit, ett tillsammans-tänk och förståelse för varandra.

Peder Skrivares skola

 • Affischutställning och bokutställning på tema demokrati 100 år.
 • Demokratidag för lärarna.
 • Politiska partier har möjlighet till bokbord.

Våra externa åtaganden

 • Kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner deltar vid offentliga samtal, till exempel demokratidagen på Varbergs teater den 15 september.
 • Biblioteksverksamheten har stort fokus på demokratiuppdraget.
 • Digitala samråd i detaljplaner för att fler ska kunna komma till tals.

Organisationens kommunikativa åtagande

 • Kommunikation kring kommunens aktiviteter för ökad delaktighet.
 • Webbsidan Varberg Växer ger en överblick av den stadsutveckling som pågår.
 • Utställningen Varberg Växer i samarbete med Trafikverket på Kulturhuset Komedianten.

Vardemokrati.se Länk till annan webbplats.

ikon

Nyheter