Sök

2021-08-25

Varberg växer snabbast i länet

Varbergs befolkning har ökat med 654 invånare under första halvåret, imponerande siffror då det är landets åttonde största tillväxtsiffra.

Varberg har nu över 66 000 invånare. Statistiska centralbyråns siffror för första halvåret har presenterats och invånarantalet har ökat med 654 personer. Under samma period förra året ökade befolkningen med 365 personer och året innan det ökade det med 504 personer.

- Detta är en väldigt stor befolkningsökning för ett första halvår. Ökningen beror främst på inflyttning, men även att födelsetalen är höga, säger Max Wehlin, utvecklingsstrateg och statistikansvarig på samhällsutvecklingskontoret.

Varbergs anmärkningsvärda ökning visade sig även vara den största i länet och stod för hela 35 procent av Hallands befolkningsökning. Det är inte bara Varberg som växer så det knakar, även Falkenberg, Halmstad och Kungsbacka har imponerande tillväxtsiffror. Halland är därför det län som växer mest i förhållande till sin storlek.

Varbergs folkmängd 2021

Varberg fortsätter att växa och öka sin folkmängd. I juni 2021 var antalet invånare 66 051 vilket innebär att Varbergs befolkning har ökat med 654 personer under första halvåret.