varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-01-11

Var med och skapa höstens barnfestival!

Hösten 2018 arrangerar Varbergs kommun en barnfestival tillsammans med en rad aktörer. Du som är intresserad av att vara med är välkommen till ett dialogmöte 23 januari där vi lyssnar till barnrättstrategen Åsa Ekman som ger en "crash course" i barnkonventionen.

Till grund för hela arbetet med festivalen ligger FNs barnkonvention som bland annat säger att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Vårt mål är att den 6-9 september arrangera en festival helt på barnens villkor.

Dialogmöte 3: Tema barnkonventionen
Tisdag 23 januari kl 17.00-18.30
Lilla Teatern, Kulturhuset Komedianten

Vi lyssnar till barnrättstrategen Åsa Ekman som ger en crash course i barnkonventionen och berättar om sina dialoger med barnen i Varberg kring vår framtida barnfestival. Anmälan senast 21 januari till kultur@varberg.se

Läs mer om barnfestivalen.