Sök

2021-01-11

Västerport: marksaneringen igång

Nu börjar det hända saker i det gamla färjeläget.
I fredags startade arbetet med att sanera marken där första etappen av Västerport ska byggas.

Snö vid arbetsstarten i fredags.

Största delen av området ligger där Stena tidigare hade sin uppställningsplats för lastbilar. Föroreningarna består mestadels av kolrester och petroleumprodukter, men här finns också en gammal oljeledning, gamla dagvattenledningar och betongplattor som ska rivas/grävas upp.

Massor av massor

Första momentet är att gräva bort markens ytskikt, i det här fallet asfalt och betongplattor. Därefter grävs marken upp, man räknar med att det handlar om cirka 25 000 ton massor. De massor som inte klarar miljökrav och tekniska krav forslas bort till olika mottagningsstationer medan resten kommer att återanvändas till att fylla upp området.

Ändrad utfart på P- huset Briggen

Under tiden saneringsarbetet pågår blir det ökad byggtrafik i området. Från och med den 25 januari stängs den norra utfarten på P-huset Briggen och både in- och utfart kommer att ske från den södra infarten. Arbetet beräknas vara färdigt våren 2021.

Två personer från BRA (sanering Västerport)

Mattias Johansson och Jens Berndtsson från BRA leder arbetet.

BRA

Entreprenören som vann upphandlingen om att utföra saneringen heter Billström Reimer Andersson Mark AB (BRA), ett företag som är baserat i Mölndal men som har starka kopplingar till Kinna.
-Både VD och koncernchef är från Kinna och flera anställda, som jag, berättar biträdande platschef Jens Bengtsson.
Detsamma gäller för arbetsledaren Mattias Johansson:
- Jag var i Varberg varje sommar under hela min uppväxt, så det är alltid roligt att göra jobb här.

Vad händer sen?

Nästa steg i processen är ett omfattande mark- och kajarbete som beräknas komma igång senare under 2021. Då ska delar av hamnbassängen fyllas upp, en ny kaj byggas, alla ledningar komma på plats, marken höjas och göras klar inför första husbygget i Västerport.
I etapp 1 planeras bland annat för 500 bostäder, ett hotell, en förskola, ett äldreboende, Hertiginnan Ingeborgs torg och första delen av det nya kajstråket.