Sök

2021-06-17

Veddige simhalls skick och renoveringsbehov undersöks

Veddige simhall stänger för säsongen och kommer att förbli stängd en tid framöver. Detta eftersom det krävs omfattande undersökningar för att kunna utreda simhallens skick och renoveringsbehov.

Veddige simhall är byggd 1971 och det finns stora renoveringsbehov. För att få fram tillförlitliga uppgifter om renoveringskostnad kommer kommunen att göra en förstudie med bland annat provtagning av betongen kring bassängen samt en genomgång av omkringliggande ytor i simhallen. Undersökningarna kräver att bassängen töms på vatten och anläggningen behöver därför stängas under en tid.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om nästa steg i mars 2022

När förstudien av Varbergs simhalls renoveringsbehov är klar kommer kultur- och fritidsnämnden att ta beslut om Veddige simhalls framtid. Det sker vid nämndens sammanträde i mars 2022.

Tills vidare välkomnar vi dig till Pingvinen, Varbergs nya is- och simarena, en mötesplats för motion, hälsa och lek för alla åldrar.

Läs mer om ärendet:

Svar om framtiden för Veddige simhall dröjer något

Förvaltningens förslag: Framtiden för Veddige simhall och driften av kommunens badanläggningar

ikon

Nyheter