Sök

2020-09-09

Vi gör varberg.se mer tillgänglig

Du kanske har lagt märke till några förändringar på varberg.se de senaste dagarna. Vi arbetar med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning.

Ny lag om tillgänglighet

Vi har undersökt hur väl våra webbplatser uppfyller kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns ett tillfällligt tillgänglighetsutlåtande under "Om webbplatsen" och vi kommer att publicera en komplett tillgänglighetsredogörelse i mitten av september, där vi beskriver vilket innehåll som ännu inte är tillgängligt enligt den nya lagen.

Åtgärder för att uppfylla kraven

Många förändringar som gjorts syns inte för den som använder webbplatsen utan hjälpmedel, men underlättar för den som till exempel använder skärmläsare. Några saker som vi behövde justera har med utseendet att göra, till exempel webbplatsens översta rad med genvägar, huvudmenyn på liten skärm, länkarnas utformning och färg samt ändrade ikoner.