varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-06-18

Vill din förening trygghetsvandra i Varbergs kommun i sommar?

Nu erbjuder Varbergs kommun bidragsberättigade föreningar ersättning för att trygghetsvandra under sommaren. Ta chansen att bidra till ett tryggare samhälle samtidigt som ni får inkomster till er förening!

Ett rött hjärta som ligger i två händer

På grund av coronapandemin blir det ingen vanlig sommar i år. Många aktiviteter och semesterresor har ställts in. Fler kommuninvånare blir kvar hemma, frivilligt eller ofrivilligt, samtidigt som många turister kommer att besöka Varberg. För att möta den speciella situationen, vill vi öka närvaron av vuxna ute bland unga i sommar. Det vill vi göra tillsammans med er föreningar genom att erbjuda möjlighet att trygghetsvandra på olika ställen runtom i kommunen.

Så här går det till

Minst tre personer från föreningen (eller gärna fler) som är över 22 år trygghetsvandrar tillsammans. Ni finns till hands för unga och blir ett stöd med er närvaro och samtal. Om ni vill kan ni också ordna med någon aktivitet tillsammans med ungdomarna. Behövs aktivitetsmaterial finns det att låna.

Datum, dagar och klockslag

Trygghetsvandringarna sker på torsdagar, fredagar och lördagar mellan
klockan 19.00 och 24.00 under perioden 2 juli till den 30 augusti (vecka 27 – 35).

Ersättning

Ersättningen till föreningen är 6000 kr för torsdag, fredag och lördag per vald vecka som betalas ut som ett bidrag till din förening. Det går bra att det är olika personer de olika kvällarna. Ni kan välja att anmäla er till en eller flera veckor.

Information och stöd

Torsdag kväll kl 19.00 samlas de personer som ska trygghetsvandra på ungdomsgården STN 432 på Rosenfredsskolan, Greve Jacobs väg. Där möter ni kommunanställda som ger en introduktion, nyckelbricka, västar och annat som behövs för uppdraget. Information skickas också per mejl till de person/er som anmält föreningen. Överlämning av information, nyckelbricka och västar under helgen sköts inom föreningen. Önskar ni trygghetsvandra i andra delar av kommunen än i centrala Varberg, går det bra att ange i anmälan.

Anmäl din förening att trygghetsvandra

Anmäl er till varbergdirekt@varberg.se senast 1 juli. Märk mejlet med ”trygghetsvandring” i ämnesraden. Ange förening, kontaktperson (namn, telefonnummer, mejladress), vilken vecka/veckor ni önskar trygghetsvandra och önskemål om område. I samband med er anmälan får ni tillbaka en bekräftelse och ett informationsbrev.

Kontakt och frågor

Susanne Dani, verksamhetsutvecklare
e-post: susanne.dani@varberg.se
mobil: 0768-995708

Tina Wallin, verksamhetsutvecklare
e-post: kristina.wallin@varberg.se
mobil: 0708-115759