Sök

2021-11-24

Vinnarna av 2021 års medarbetarpriser

De som arbetar i Varbergs kommun har årligen chansen att lyfta kollegor som på ett eller annat sätt inspirerar och visar vägen mot visionen, genom att nominera dem till något av de tre medarbetarpriser som delas ut varje år. Idag hölls det en lunch på Arena Varberg för alla de som nominerats och då tillkännagavs det även vilka som får ta emot årets medarbetarpriser!

I år var det nästan hundra personer som nominerats till medarbetarpriserna och att välja vinnarna var inte ett enkelt val för juryn som tycker att alla nominerade gjort fantastiska insatser. Det var dock några medarbetare som utmärkte sig lite extra och fick ta emot årets medarbetarpriser. Med applåder och hejarop hejades vinnarna upp på scen, där de gratulerades med blombuketter.

Och vinnarna är…

Årets kreativa medarbetare

Arbetsgruppen för is- och simarenan Pingvinen:
Anna-Karin Kvarnemar, fd samhällsutvecklingskontoret
Helena Wallin, Varbergs fastighets AB
Jenny Wennerström, Varbergs fastighets AB
Emelie Birgersson, kultur- och fritidsförvaltningen
Mia, Svedjeblad, kultur- och fritidsförvaltningen

Motivering:

Under flera år har arbetsgruppen jobbat med att Varbergs nya mötesplats för motion, hälsa och lek, Pingvinen, ska bli verklighet. Ni har formgivit skyltar, tagit fram förstudier, arrangerat namntävling, skrivit underlag till budgetbeslut, löpande hållit press, politik och invånare informerade och även beställt möbler till hela anläggningen. Det mesta utom att handgripligen snickra ihop simbassängen.

Under en så lång process är det många förutsättningar som ändras och många parter som ska komma överens med varandra. Då krävs både kreativitet, nytänkande och flexibilitet! Dessutom är det viktigt att inte tappa slutmålet ur sikte - att skapa en så bra badanläggning som möjligt för Varbergs invånare - när någon del av processen kört fast. Med sin känsla för både helhet och detaljer är ni väl värda priset årets kreativa medarbetare.

Årets värdskapare

Odeh Abughariqane, undersköterska på Limagården, socialförvaltningen

Motivering:

Med stort hjärta och värme ger Odeh alla han möter en känsla av att bli sedd. Han har förstått hur viktigt humor blandat med respekt och allvar är för den som är beroende av alla och han har förmågan att ge en trygg och professionell omvårdnad i sitt arbete som undersköterska, med kompetens och reflektion. Han är en varm och omtänksam människa, som gör sitt yttersta för att de äldre ska känna meningsfullhet och glädje även i den sena tiden i livet.

För Limagården är Odeh värdskaparens ansikte, han är det 100% i alla situationer. Med värme, engagemang och kärlek öppnar han upp för inkludering, välkomnande och professionalitet. Kombon med att se alla, vågar möta alla, välkomna, sprida glädje och vara mycket kompetent i sitt arbete gör han till en värdskapare hos oss varje dag. Han möter alla på samma sätt, kunder, anhörig, sjuksköterskor, kollegor, tandläkaren, elever, lokalvård, serviceförvaltning, Ica-hajen och så vidare. Odeh gör skillnad varje dag, ser möjligheter, gör det lilla extra, hjälper kollegor och ställer upp för sin verksamhet.

Årets jämställare

Jana Rodvik, socialsekreterare, socialförvaltningen
Nanna Gullström, behandlingssekreterare, socialförvaltningen
Regina Lindahl, utvecklingsledare, socialförvaltningen
Suzanna Klang, HR-strateg, kommunstyrelsens förvaltning

Utmärkelsen tillfaller de eller den medarbetare som i sitt arbete bidragit till varaktig och hållbar jämställdhet inom den egna verksamheten och/eller samhället. I år gick utmärkelsen till den arbetsgrupp som bidragit med att synliggöra samhälls- och folkhälsoproblemet våld i nära relationer.

Motivering:

De nominerade har utifrån sina olika roller bidragit med att synliggöra det utbredda samhälls- och folkhälsoproblemet ”våld i nära relationer”. Våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer och i alla åldrar. Den som utsätts drabbas oftast på ett långsiktigt plan vilket påverkar livet som helhet och därmed såväl arbetslivet som livet i övrigt.

Att öka medvetenheten och kunskapen i frågan hos såväl oss som kommunala tjänstpersoner, chefer, arbetskamrater och fackliga företrädare bidrar till en hållbar jämställdhet mellan kvinnor och män i vår organisation men också i vårt samhälle. Det är ett arbete som påverkar frågorna på ett långsiktigt plan och som ställer krav på nytänkande.

De nominerade har arbetat fram anvisningar och stöd för hur frågan kan uppmärksammas på våra arbetsplatser och hur chefer och medarbetare kan föra dialog om den. Med gedigen kompetens och erfarenhet om frågan och dess utmaningar och dilemman har de nominerade genomfört utbildningar riktade till alla medarbetare. Dessa har varit välbesöka, bidragit med inspiration och öppnat upp för samtal och förhållningssätt i frågan. Även fördjupningsutbildningar till medarbetargrupper som förväntas arbeta mer aktivt med frågan har genomförts.

Arbetet med våld i nära relationer har satt Varbergs kommun på kartan som en kommun som visar nytänkande och framåtanda genom att lyfta in frågan som en del i kommunens arbetsgivaransvar och personalpolitik. Ett kreativt sätt att synliggöra Varbergs arbetsgivarmärke och som ställt krav på uthållighet och engagemang hos de nominerade.

Juryn

I år bestod juryn av Carl Bartler, kommundirektör, Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör, Björn Linder, personaldirektör och Anna Beuerman, t.f. kommunikationschef.

ikon

Nyheter