Sök

2020-11-23

Vinterlovet börjar tidigare i år

Förskole- och grundskoleförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att avsluta höstterminen en dag tidigare, detta i samråd med rektorer och övriga halländska kommuner. Förskolorna och grundskolorna stänger fredagen den 18 december.

Fredagen den 18 december stänger grundskolorna för vinterlov. Det innebär att skolorna måndag den 21 december, som var planerad som en vanlig undervisningsdag, håller stängt.

Annorlunda avslutning

Fredagen den 18 december kommer att vara en vanlig skoldag men där en del av dagen ägnas åt avslutning. Avslutningen kommer dock inte att vara traditionell som tidigare år utan bli lite annorlunda med hänsyn till rådande situation med covid-19.

Enligt Skollagen ska ett visst antal undervisningstimmar garanteras eleverna för varje termin. Stängningen måndagen den 21 december innebär att måndagens planerade undervisningstid fördelas ut på vårterminen. Rektor för varje enskild skola ansvarar för att planera hur dessa timmar fördelas under vårterminen.

Hela Halland överens

Alla halländska kommuner har kommit överens om att göra likadant, det som ett led i att minska risken för smittspridning inför vinterlovet. Det har även kommit in önskemål från både er vårdnadshavare och personal på våra skolor om att låta fredagen den 18 december bli den sista dagen innan vinterledighet.

Länk till Varbergs kommuns samlade information med koppling till Länk till annan webbplats.coronaviruset covid-19. Länk till annan webbplats.