Sök

2022-03-16

Vi planerar för flyktingboenden

Migrationsverket har bett om hjälp med boenden för flyktingar från Ukraina och i kommunen jobbas det nu intensivt med att hitta boendeplatser.

Hus med hjärta i på lila bakgrund

Vi tittar både på akuta lösningar, som till exempel idrottshallar, och mer långsiktiga lösningar som erbjuder bättre boendestandard.

En av de platser som är aktuella att iordningställa som flyktingboende är Lindgårdens äldreboende. Till följd av att äldreboendet ska genomgå en större renovering lämnar de sista brukarna Lindgården i denna vecka för en plats på annat äldreboende i kommunen. Lokalerna är därefter tomma i väntan på att renoveringen startar i början av nästa år.

Lindgården kan fram till årsskiftet erbjuda familjerum med egen toalett och dusch och gemensamma utrymmen. Redan nästa vecka anländer sängar till platsen och en organisation för att iordningsställa och driva boendet är på gång.

Det kommunala bolaget Varbergs Bostad är också engagerade i arbetet med att hitta lösningar på frågan om boende för familjer som anländer från Ukraina.

Ukraina och läget i omvärlden