Sök

2020-12-10

Visste du att du kan få opartisk och kostnadsfri energirådgivning från din kommun?

Energi- och klimatrådgivaren ger dig tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Rådgivaren känner till de lokala förhållandena där du bor och kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ. Rådgivningen är en kostnadsfri
och kommersiellt oberoende tjänst.

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd.

För att boka ett möte, kontakta energi- och klimatrådgivningen via mail, energiradgivning@varberg.se
eller ring 0340-69 70 98.