varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-07-06

Vi städar bort övergivna cyklar

Cykeltagg

Nu startar Varbergs kommun ett arbete med att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Varberg. Insatsen kommer att göras en gång per år.

Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar, försämrar framkomligheten och är ett hinder vid renhållningen. Under juli månad börjar vi med en insats för att hålla allmänna cykelställ tillgängliga genom att städa bort övergivna cyklar.

Märkning och bortforsling

Under juli kommer Varbergs kommun att märka upp cyklar, som bedöms vara övergivna, med en orange lapp, där det framgår när cykeln senast behöver flyttas av en eventuell ägare. Tre veckor efter att
cykeln har blivit märkt forslas den bort. Alla cyklar som flyttas fotograferas och dokumenteras med plats och eventuell identifikation. Det gäller även olåsta cyklar som kan anses vara övergivna.

Cyklarsom bedöms som skrot - till exempel saknar väsentliga delar som hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på - skickas däremot direkt till skrotning.

Förvaras i tre månader

Flyttade cyklar finns tillgängliga hos kommunen i tre månader efter att de tagits om hand. För att få tillbaka cykeln,kontaktar ägaren Varberg direkt på 0340-880 00.