Sök

2021-07-01

Vi städar bort övergivna cyklar

Cykeltagg

Ifjol startade Varbergs kommun ett arbete med att städa bort övergivna och trasiga cyklar från centrala Varberg. Nu är det dags igen.

Trasiga och kvarlämnade cyklar tar plats i cykelparkeringar, försämrar framkomligheten och är ett hinder vid renhållningen. Förra sommaren startade Varbergs kommun en insats för att hålla allmänna cykelställ tillgängliga genom att städa bort övergivna cyklar. I år kommer även VFAB:s cykeluppställningsplatser på kommunal kvartersmark att ingå i projektet.

Märkning och bortforsling
Under juli kommer Varbergs kommun återigen att märka upp cyklar, som bedöms vara övergivna, med en orange lapp, där det framgår när cykeln senast behöver flyttas av en eventuell ägare. Tre veckor efter att cykeln har blivit märkt forslas den bort. Alla cyklar som flyttas fotograferas och dokumenteras med plats och eventuell identifikation. Det gäller även olåsta cyklar som kan anses vara övergivna.

Cyklar som bedöms som skrot - till exempel saknar väsentliga delar som hjul, styre och/eller har så svåra skador att de inte går att cykla på - skickas däremot direkt till skrotning.

Förvaras i tre månader
Flyttade cyklar finns tillgängliga hos kommunen i tre månader. För att få tillbaka cykeln, kontaktar ägaren Varberg direkt på 0340-880 00. Cyklar som inte hämtas av ägaren tas därefter om hand av exempelvis Arbetscentrum.

ikon

Nyheter