Buffelgatan 18, Varberg

Buffelgatan är ett korttidsboende för dig som har beviljats korttidsvistelse utifrån lagen LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Vistelsen är en möjlighet för den som har funktionsnedsättning att få miljöombyte och rekreation samt träffa andra med funktionsnedsättningar.

För dig som är förälder är detta en möjlighet till avlastning i omsorgsarbetet. När ditt barn är på Buffelgatan kan du få utrymme för egna aktiviteter, aktiviteter tillsammans med andra familjemedlemmar eller möjlighet till egen avkoppling.


Information inför ditt besök

Följande information vänder sig till som är vårdnadshavare eller anhörig till barn, ungdom eller vuxen som beviljats korttidsvistelse enligt LSS. För att ge en tydlig bild om hur våra verksamheter fungerar och vad ni kan förvänta er hos oss inom korttidsvistelsen inom Varbergs Omsorg är det viktigt att ni läser denna information.

Information om korttidsvistelse enligt LSS för barn/ungdom Pdf, 94.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Hos Buffelgatan
Hos Buffelgatan
Hos Buffelgatan
Hos Buffelgatan

Buffelgatans korttidsboende

Enhetschef Johanna Orsander Tel. 070 - 910 28 67 johanna.orsander@varberg.se

 

Buffelgatan 18

070-573 91 03

Publicerad den:

Senast Ändrad: