Sök

Akut hjälp

Foto: Mikael Göthage

Här nedan hittar du kontaktinformation du kan behöva i en akut situation.

Kontakta SOS alarm på 112 om du är i akut behov av att omgående få skydd eller stöd.

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer, till exempel om du misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Även du som är barn eller ungdom kan naturligtvis ringa oss direkt.

Socialjouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, det vill säga när övriga socialtjänsten inte finns tillgänglig. När du vänder dig hit får du kontakt med en socialsekreterare. Tystnadsplikt och sekretess är densamma som inom övriga socialtjänsten.

Socialjouren nås via samhällets larmnummer 112.

Under kontorstid

Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden. Du kan vända dig direkt till en handläggare via kommunens växel 0340-88 000 eller ringa till socialtjänstens kundcenter 0340 – 883 61 som hjälper dig.
Kundcentret finns på kommunens informationstorg (vid kommunväxeln i huset Postmästaren), Östra långgatan 24 i Varberg.
Telefonnumret till kundcentret är 0340 – 883 61.
E-post: kundcentersoc@varberg.se

Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Vårt kundcenter är en gemensam ingång till socialförvaltningen dit du på ett enkelt sätt kan vända dig för att få information och rådgivning.
På vårt kundcenter kan du få rådgivning, hjälp med kontaktvägar och svar på olika frågor inom socialförvaltningens verksamhetsområden.

Övriga journummer

1177 Råd om vård dygnet runt - sjukvårdsrådgivning
1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon som du kan ringa varifrån i landet som helst, dygnet runt. Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Telefon:1177
1177länk till annan webbplats

UMO - din ungdomsmottagning på nätet
UMO - din ungdomsmottagning på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Koll på soc
Vad gör soc och hur kan de hjälpa till och stötta. Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn och ungdomar i behov av akut psykiatrisk specialistvård
Då kan du vända dig till BUP-linjen telefon 010-476 19 99  eller till avdelning 25 A, telefon 035-131025
Barn och ungdomspsykiatrilänk till annan webbplats

Barnens hjälptelefon BRIS - Barnens rätt i samhället
Till BRIS telefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Däremot kan du själv behöva rensa i samtalslistan efteråt, om du inte vill riskera att numret till BRIS 116 111 syns bland senast uppringda nummer. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.

Telefon: 116 111
BRISlänk till annan webbplats

Bris Vuxentelefon - om barn.
BRIS tar här emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och problem som rör barn.

Telefon 077-150 50 50
BRIS vuxenlänk till annan webbplats

Psykiatriska akutteamet Vuxna: Om du är behov av akut psykiatrisk specialistvårdkan du vända dig till psykiatriska akutmottagningen i Varberg.
Telefon: 0340-48 10 00
Psykiatrisk akutmottagninglänk till annan webbplats

Jourhavande kompis och telefonjour, Röda korset
Vi finns när du behöver återfå hoppet! I ett pressat läge behöver man ibland få prata med en förstående medmänniska och kanske få några ord på vägen.
Telefon: Ring telefonjouren 0771-900 800 eller Jourhavande kompis 020 - 22 24 44.
Vår jourtelefon bemannas 14.00 - 22.00 alla dagar av frivilliga organiserade av Röda Korset.
Både du och de som svarar kan vara helt anonyma.
Röda korsetlänk till annan webbplats

POSOM - krisgrupp
Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller andra händelser av sådan karaktär att omfattande psykosocialt stöd till många personer är berättigat.
Läs mer om POSOM

Rädda barnens föräldrastödstelefon
Telefon:020-786 786
Rädda barnenlänk till annan webbplats

Polis
Akuta ärenden, telefon 112
Övriga ärenden: 114 14

Sjukhus och hälsocentraler
Akuta ärenden: 112
Sjukvårdsrådgivningen 1177
Region Hallandlänk till annan webbplats

Kvinnojouren i Varberg
Kvinnojouren Frideborg Tel: 0340-10511 Jourtelefon: 070-2517440
Kvinnorjouren i Varberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld.
Telefon 020-50 50 50
Kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats

Brottsofferjouren Varberg
Vill du ha kontakt med oss ring: 0340-67 65 01
Brottsofferjourenlänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Socialjour

112

Nås via samhällets larmnummer.

Handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren för ditt område.

Kundcenter

Östra långgatan 24, Varberg.

0340-883 61

kundcentersoc@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter