Sök

Kristeam, krishantering

POSOM är kommunens akuta krisstöd för psykiskt och socialt omhändertagande av människor som har drabbats av en allvarlig händelse. POSOM ger stöd till de Varbergsbor som drabbats av en allvarlig händelse inom kommunen eller på annan ort/land.

Varbergs POSOM-grupp aktiveras via Kommunsamordningscentralen, KSC, telefonnummer 010-219 30 00. KSC är bemannat dygnet runt, året om. POSOM kan aktiveras av ansvariga i kommunen, räddningstjänsten eller polisen. POSOM består bl.a. av representanter från socialförvaltningen, räddningstjänsten, förskole- och grundskoleförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, polisen och kyrkan.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

Frida Nimeús
010-219 30 22
070-970 55 34

frida.nimeus@rvast.se

Självservice & blanketter