Sök

Akut hjälp och krisstöd

Livboj vid stranden

Foto: Mikael Göthage

När det gäller liv och död, brand, livshotande sjukdom ska du ringa SOS Alarm: 112. Det är samma nummer i hela Sverige och det är samma nummer oavsett om du ringer från en fast telefon eller mobil.

Socialjour

Sociala jouren hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten är stängd. När du vänder dig till socialjouren får du kontakt med en socialsekreterare. Tystnadsplikt och sekretess är densamma som inom övriga socialtjänsten.

  • Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden. Du kan vända dig direkt till en handläggare via Varberg direkt 0340-88 000. Telefontid: måndag, tisdag, onsdag och fredag: 9-16. Tordsag: 9-18.
  • Utanför kontorstid når du socialtjänsten via samhällets larmnummer 112.

POSOM - krisgrupp

POSOM är kommunens akuta krisstöd för psykiskt och socialt omhändertagande av människor som har drabbats av en allvarlig händelse. POSOM ger stöd till de Varbergsbor som drabbats av en allvarlig händelse inom kommunen eller på annan ort och består bland annat av representanter från socialförvaltningen, räddningstjänsten, förskole- och grundskoleförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, polisen och kyrkan.

Varbergs POSOM-grupp aktiveras via Kommunsamordningscentralen (KSC) av ansvariga i kommunen, räddningstjänsten eller polisen. KSC är bemannat dygnet runt, året om.

Övriga journummer

1177 Råd om vård dygnet runt - sjukvårdsrådgivning

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning via telefon, dygnet runt. Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Polis

Du kan nå polisen dygnet runt. Ring 112 vid pågående brott och akut fara.

Kvinnojouren i Varberg

Kvinnojouren Frideborg.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld.

Brottsofferjouren Varberg

Brottsofferjouren Varberg har som sin huvudsakliga uppgift att ge samtalsstöd och praktiskt rådgivning till dig som utsatts för brott, bevittnat brott eller är anhörig till brottsoffer eller misstänkt.

Hjärtstartare

Det finns flera hjärtstartare i Varbergs kommun. Håll ukik efter denna skylt, den markerar var en hjärtstartare är placerad. Du kan också göra en sökning i Hjärtstartarregistret (hjartstartarregistret.se) Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Socialjour

112

Nås via samhällets larmnummer.

Handläggare

Varberg direkt 0340-880 00
varbergdirekt@varberg.se

Fråga efter handläggaren för ditt område.

Självservice & blanketter