Sök

Aktiviteter och mötesplatser för äldre

I Varbergs kommun finns möjlighet till att besöka mötesplatser och delta i aktiviteter för äldre. Här kan du läsa mer om vilket utbud som finns.

På kommunens mötesplatser för äldre kan du och dina anhöriga få social samvaro, upplevelser, stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis få nya vänner. På mötesplatserna strävar vi efter att stimulera och aktivera besökarna och därmed bidra till att höja livskvaliteten och välbefinnandet. Verksamheterna utformas tillsammans med dig som besökare

Mötesplatser, seniorrestauranger och dagverksamheter

Vi har öppna verksamheter, som mötesplatserna och seniorrestauranger och dagverksamhet där du behöver ett beslut av en omsorgshandläggare. Det finns olika verksamheter för personer med olika behov. Läs mer nedan eller hör med din handläggare vad som kan finnas just för dig.

Mötesplatser (öppen verksamhet)

Seniorrestauranger (öppna för alla)

Dagverksamhet

Kultur för äldre

Tillsammans med region Halland och övriga halländska kommuner har Varbergs kommun en överenskommelse om kultur för äldre. Målet är att alla - oavsett ålder och/eller funktionsnedsättning - skall kunna delta i kulturlivet. Målgruppen är personer 65+ med behov av insatser i form av hemtjänst, boende, förebyggande insatser med mera i kommunal eller privat regi.

Läs mer om kultur för äldre

Inspiration för aktiviteter och kultur - Inspirationslotsen

Varbergs kommun har även en inspirationslokal där du som arbetar inom äldreomsorgen, är anhörig eller frivillig kan få inspiration, vägledning och möjlighet att låna material. Läs mer om Inspirationslotsen.

ikon

Kontakta oss

Frivilligsamordnare

0340-883 47

frivilligverksamheten@varberg.se

Aktivitetssamordnare

0340-883 47

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter