Sök

Dagverksamhet

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro på kommunens dagverksamheter. Det finns olika verksamheter utifrån vad som passar dina behov bäst.

På dagverksamheten försöker vi hitta aktiviteter som utgår vi från dina möjligheter, önskemål och din kapacitet. Dagverksamhet kan till exempel handla om gemenskap och möten, kultur och aktiviter, till exempel aktiviteter kopplade till hälsa.

Dagverksamheten riktar sig till dig som inte kan få ditt behov av kontakter och aktiviteter tillgodosett genom det som samhället har att erbjuda. Dagverksamheterna i Varbergs Kommun erbjuder aktiviteter och social samvaro utanför bostaden. Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv och kunna bo kvar hemma.

Så här ansöker du

Ansök hos en omsorgshandläggare som gör en bedömning av din situation. Läs mer om hur du ansöker på sidan Ansökan, äldreomsorg.

Avgifter för dagverksamhet

Det kostar inget att delta i aktiviteterna men du betalar själv för dina resor och mat. För dagvårdsresor gäller högkostnadsskydd.

Dagverksamheter i Varbergs kommun

Södertulls dagverksamhet

Vi är kommunens egen utförare inom dagverksamhet. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Södertulls dagverksamhet har sina lokaler på Lasarettsgatan intill vårdcentralen. Du som önskar har möjlighet att äta lunch i restaurangen som finns i samma byggnad.

Inriktning och aktiviteter

Södertulls dagverksamhet riktar sig till kunder i alla åldrar. Fysisk aktivitet, hjärngympa, boccia och sällskapsspel är återkommande aktiviteter. Vi har tillgång till träningsutrustning där du är välkommen att på egen hand eller med visst stöd av personalen träna. För den som vill koppla av en stund finns en massagefåtölj i ett avskilt rum. Det finns även tillgång till datorer med internetuppkoppling.

Vår målsättning och kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Vår personal har en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Södertulls dagverksamhet
Västra Vallgatan 18
432 44 Varberg
Tele: 0733-03 59 21

Kontaktperson
Ljaura Turkaj, enhetschef

Fjärilens dagverksamhet

Vi är kommunens egen utförare inom dagverksamhet. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Fjärilens dagverksamhet har sina lokaler på Träslövsvägen, intill Östergården. Du som önskar har möjlighet att äta lunch i restaurangen som finns i samma byggnad.

Inriktning och aktiviteter

Fjärilens dagverksamhet riktar sig kunder i alla åldrar. Fysisk aktivitet, hjärngympa, vävning, sällskapsspel och pyssel är återkommande aktiviteter. Vi har tillgång till träningsutrustning där du är välkommen att på egen hand eller med visst stöd av personalen träna. Det finns även tillgång till en massagefåtölj för den som vill koppla av en stund.

Vår målsättning och kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Bland våra medarbetare finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Fjärilens dagverksamhet
Träslövsvägen 25
432 43 Varberg
Tele: 070-141 01 03


Kontaktperson
Ljaura Turkaj, enhetschef

Tvååkers dagverksamhet

För att du som kund ska känna att du får en hög kvalité är det viktigt för oss att du får vara delaktig i hur din dag utformas på dagverksamheten. Tvååkers dagverksamhet har en social inriktning men även inriktning demens.

Vår dagverksamhet erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Tvååkers dagverksamhet har sina lokaler på Fogdevägen 1 i Tvååker du som önskar har möjlighet att äta lunch som beställs genom serviceförvaltningen till oss.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av manuped och gå/löpband. Tillsammans med frivilligverksamhet erbjuds promenader några gånger i veckan. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett sinnesrum som ger möjlighet för ostörd vila.

Vår målsättning och kompetens

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av manuped och gå/löpband. Tillsammans med frivilligverksamhet erbjuds promenader några gånger i veckan. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett sinnesrum som ger möjlighet för ostörd vila.

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har Ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är Du och Dina närstående alltid välkomna att vända Er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Tvååkers dagverksamhet
Fogdevägen 1 C
432 10 Tvååker
Tele: 070-140 58 47

Kontaktperson
Louise Mejer Nilsson, enhetschef

Limagårdens dagverksamhet

För att du som kund ska känna att du får en hög kvalité är det viktigt för oss att du får vara delaktig i hur din dag utformas på dagverksamheten.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Limagårdens dagverksamhet har sina lokaler på Limagårdens äldreboende i Väröbacka. Du som önskar har möjlighet att äta lunch från vårat eget tillagningskök.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet, hjärngympa och nyheter är återkommande aktiviteter. Vi använder vår clevertouch som är ett digitalt verktyg dagligen till våra olika aktiviteter. Vi börjar alltid dagen med högläsning ur dagens tidning och diskuterar och samtalar tillsammans. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Vi tränar regelbundet med hjälp av manuped och gå/löpband. Vi går promenader i den trevliga omgivningen eller sitter ute på vår fina utegård. Hembygds museet ligger i anslutning till våra lokaler.

Vår målsättning och kompetens

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av manuped och gå/löpband.

Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har Ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är Du och Dina närstående alltid välkomna att vända Er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Limagårdens dagverksamhet
Per Månse väg 15 A
432 65 Väröbacka

Telefon till verksamheten 070 - 946 25 69

Kontaktperson
Cecilia Björnram, enhetschef

Rolfstorps dagverksamhet

Vi är kommunens egen utförare inom dagverksamhet. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Rolfstorps dagverksamhet har sina lokaler i äldreboendet i Rolfstorp. Du som önskar har möjlighet att äta lunch från restaurangen som finns i samma byggnad.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Du har också möjlighet att träna med hjälp av manuped. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett avslappningsrum som ger möjlighet för avskildhet.

Vår målsättning och kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Hos våra medarbetare finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, utifrån teman social samvaro, hälsa och välfärdsteknik.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har Ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är Du och Dina närstående alltid välkomna att vända Er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Rolfstorps dagverksamhet
Per Lars väg 14 B
430 16 Rolfstorp
Tele: 073-402 73 56


Kontaktperson
Louise Mejer Nilsson, enhetschef

Havsbrisens dagverksamhet (för personer med demensdiagnos)

Havsbrisen riktar sig till personer med en demenssjukdom. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdesätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Havsbrisen har sina lokaler på Storgatan intill kyrkan i Träslövsläge.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi promenerar mycket, läser högt och lyssnar på sång och musik tillsammans. Vi har en side by side cykel som vi gör utflykter med när vädret är lämpligt. Känner du att du behöver dra dig undan en stund har vi ett avslappningsrum som ger möjlighet för ostörd vila.

Vår målsättning och kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Hos vår personal finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar utifrån kontinuerlig kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har Ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är Du och Dina närstående alltid välkomna att vända Er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Havsbrisens dagverksamhet
Storgatan 44
432 75 Träslövsläge
Tel: 070-682 25 94

Kontaktperson
Ljaura Turkaj, enhetschef

Höjdpunktens dagverksamhet (för personer med demensdiagnos)

Dagverksamheten Höjdpunkten utförs av kommunens egen utförare och riktar sig till yngre personer med demensdiagnos eller kognitiv svikt i ett tidigt skede. För att ta del av vår verksamhet måste du först vända dig till kommunens omsorgshandläggare och göra en ansökan om insatsen.

Vi erbjuder aktiviteter och social samvaro, i syfte att bibehålla sociala kontakter och motverka isolering. Vi värdsätter att du ska kunna leva ett bra liv hela livet.

För att kunna möta dig där du är får du en kontaktman som tillsammans med dig sätter samman en genomförandeplan som beskriver dina individuella behov och önskemål om hur dagarna ska utformas.

Inriktning och aktiviteter

Våra aktiviteter är anpassade efter den enskildes/gruppens förmåga, vi stöttar om och när det behövs. Fysisk aktivitet, sällskapsspel och hjärngympa är återkommande aktiviteter. Vi promenerar mycket och har såväl hav, skog och stadsmiljö i närområdet. Vi tar del av det öppna kulturutbudet genom att besöka konstutställningar, biblioteket, går på stadsvandringar och muséet.

Vår målsättning och kompetens

Målet är att stärka dina möjligheter att kunna leva ett självständigt liv. Vi försöker hitta aktiviteter som utgår från dina möjligheter, önskemål och behov. Vi arbetar för att skapa en känsla av gemenskap, delaktighet och glädje i gruppen. Vi arbetar aktivt för att skapa bra möten i en trivsam och avslappnad miljö.

Hos vår personal finns en hög kompetens och lång erfarenhet av att bedriva dagverksamhet. Vi arbetar kontinuerligt med kompetens-och kvalitetsutveckling inom områdena aktivering, omsorg, omvårdnad och rehabilitering.

Övrigt

Personalen på dagverksamheten har ditt välbefinnande i fokus. Som kund hos oss är du och dina närstående alltid välkomna att vända er med frågor eller funderingar.

Kontakt

Höjdpunkten
Vallinsvägen 37
432 37 Varberg
Tel: 070-982 19 70

Kontaktperson
Pia Lindskog , enhetschef

ikon

Kontakta oss

Dagverksamheter

Södertull

0733-03 59 21


Fjärilen

070-141 01 03


Tvååker

070-140 58 47


Väröbacka, Limabacka

0340-66 98 42


Rolfstorp, Ekekullen

073-402 73 56


Havsbrisen

070-682 25 94


Klubb Höjden

070-982 19 70

Varberg direkt
0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare.

Varberg direkt kopplar dig till omsorgshandläggarna.


Omsorgshandläggarna

Omsorgshandläggarna träffas månd-fred 8.30-16, dock säkrast mellan 8.30-9.30.

Självservice & blanketter