Sök

Äldreboenden

Äldre person står upp med en tidning uppslagen, omsorgspersonal sitter vid ett bord bredvid. 

Fotograf: Mikael Göthage

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem har du möjlighet att ansöka om olika typer av äldreboenden. Här hittar du information om äldreboende. Du kan även läsa om hur du ansöker om en plats på ett boende, vad som ingår och vad det kostar.

Tre typer av äldreboende

  • Särskilt boende -  För dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.

  • Trygghetsbostad - En trygghetsbostad är ett vanligt boende för dig som är 70 år eller äldre. Här har du möjlighet till ökad trygghet och gemenskap.

  • Tillfälligt korttidsboende - Om du tillfälligt inte kan vara hemma, finns möjlighet att få komma till en korttidsplats under en viss period.

Särskilt boende

Särskilt boende är till för dig som har ett så omfattande omsorgsbehov dygnet runt att hemtjänst och andra insatser i hemmet inte längre räcker till.  Här kan du läsa mer om vad särskilt boende innebär, vilka särskilda boenden som finns, om ansökan och Fritt val.

Att bo i särskilt boende i Varbergs kommun

Många särskilda boenden är byggda som gruppboenden för cirka åtta personer med egen lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen som används vid måltider och samvaro. Tillgång till personal finns dygnet runt. Den egna lägenheten möblerar du själv och du har eget hyreskontrakt. Du betalar för hyra, mat, service och omvårdnad.

Det är omsorgshandläggaren som bedömer om du har behov av särskilt boende och fattar beslut. Om din ansökan beviljas kan du välja var du vill bo i Varbergs kommun enligt Fritt val.

Fritt val –  särskilt boende

Meningen med Fritt val är att du ska ha ökat inflytande och större valfrihet. Det finns särskilda boenden i alla delar av kommunen, och du kan också bestämma dig för om du vill bo på ett boende som drivs av kommunen eller av en entreprenör.

Kort om riktlinjer för val av särskilt boende

Valet är ditt eget. Du kan ta hjälp av en anhörig om du har svårt att välja själv. Din omsorgshandläggare kan också vägleda i valsituationen, men inte välja åt dig. Detta gäller om det inte finns ledig plats där du önskar:

  • Är du hemma och har hemtjänst? Då har du möjlighet att vänta där på att ditt önskade boende ska bli ledigt.
  • Är du på en korttidsplats? Då måste du anta det boende som kommunen erbjuder. Vill du ändå vänta på ditt önskade boende så får du vänta i det egna hemmet.
  • Har du redan tacka ja till en plats på ett boende, men det var inte det boende som du helst ville ha? Då ges du möjlighet att lämna in anmälan om byte av boende.

Vilka är rutinerna vid in- och utflytt

Kommunens boendesamordnare kontaktar dig för att erbjuda dig en lägenhet på ett särskilt boende. Dagen efter erbjudandet kommer enhetschef från boendet att kontakta dig för visning av lägenheten. Efter visningen kontaktar bosamordnaren dig för att lämna besked om när lägenheten är tillgänglig.

Hyreskontrakt gäller och hyra debiteras från den dag du har tillgång till lägenheten. Inflyttning ska ske utan dröjsmål från det att lägenheten är tillgänglig. Inflyttning ska ske oavsett veckodag. I lägenheten finns en höj- och sänkbar säng med madrass, i övrigt möblerar du med dina egna möbler.

Vid utflyttning ska bostaden tömmas och flyttstädas inom sju dagar. Hyra debiteras till och med den dagen lägenheten är tömd, städad och har godkänts.   

Vad kostar det?

Trygghetsbostad

En trygghetsbostad är ett vanligt boende för dig som är 70 år eller äldre. Här har du möjlighet till ökad trygghet och gemenskap.

Du som vill bo i trygghetsbostad ska ställa dig i kö hos fastighetsägare enligt nedan.

För att kunna få trygghetsbostad ska du bo i Varbergs kommun och ha fyllt 70 år.

Intresseanmälan

Om Varbergs bostad eller kommunen är fastighetsägare:
Besök eller ring Varbergs bostad, bobutiken på telefon 0340-69 75 00.

Om det är privat fastighetsägare kontakta fastighetsägaren direkt

Trygghetsboende Söderlyckevägen 5, Varberg.
Fastighetsägare: Maleryds fastigheter. Telefon: 073-506 86 48. www.maleryd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trygghetsboende Marmorlyckan, Varberg.
Fastighetsägare: Järngrinden och Mjöbäcks. Telefon: 033 722 57 00 eller info@jarngrinden.se. Marmorlyckan Trygghetsboende - Järngrinden (jarngrinden.se) Länk till annan webbplats.

Gemensamhetsutrymme

De som bor i trygghetsbostäder har tillgång till gemensamhetslokal med möjlighet till social samvaro. I anslutning till trygghetsbostäderna kan, i vissa fall, finnas restaurang med lunchservering.

Hemtjänst och trygghetslarm

När det gäller hemtjänst och trygghetslarm sker ansökan hos socialförvaltningen. Ring Varberg direkt på telefon 0340-88000

Aktiviteter

Aktiviteter drivs av frivilligverksamheten i samverkan med personal på övriga kommunala verksamheter och som finns i anslutning till trygghetsboendena. Även andra aktörer kan genomföra aktiviteter.

För mer information ring:

Aktivitetssamordnare 0340-88397

Trygghetsbostäder finns på:

Lasarettsgatan 3, 5 och 7, Varberg

Röda ledstigen 4, Varberg

Träslövsvägen 21, 29-75 Varberg

Håstens torg 4, Varberg

Per Lars väg 14 D-I och Kyrkvägen 1-31, Rolfstorp

Skolvägen 4-24 och Lundgrens väg 2-12, Kungsäter

Strängvägen 2 A-H, J-N och S-U i Veddige

Per Månsevägen 1-11, Väröbacka

Storgatan 42 och 44, Träslövsläge

Fogdevägen 1 i Tvååker

Vipvägen 11-35 Veddige (privat fastighetsägare, se kontaktuppgifter ovan)

Söderlyckevägen 5, Varberg (privat fastighetsägare, se kontaktuppgifter ovan)

Tillfälligt korttidsboende

Om du tillfälligt inte kan vara hemma, finns möjlighet att få komma till en korttidsplats.

Korttidsplatser

Du får kontakta din omsorgshandläggare för ansökan. Omsorgshandläggaren bedömer behovet av korttidsplats. Med en tids avlastning kan vi komplettera stödet du får hemma och öka dina möjligheter att bo kvar hemma så länge du kan. Korttidsvistelsen kan vara av olika slag och ha olika syften, till exempel växelvård, utslussning efter sjukhusvistelse, avlastning för anhöriga, rehabilitering med mera. Korttidsplatser finns både i Varbergs innerstad och på landsbygden.

ikon

Kontakta oss

Omsorgshandläggare

Varberg direkt 0340-880 00

Fråga efter en omsorgshandläggare

Varberg direkt

0340-880 00


Öppettider:
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

Självservice & blanketter